Rakenteinen teksti

SGML / XML

SGML

SGML (Standard Generalized Markup Language) on kansainvälinen standardi, joka määrittelee menetelmän, jolla voidaan esittää tekstejä sähköisessä muodossa. Menetelmä on riippumaton välineistä tai tietokonejärjestelmistä.

XML

XML (Extensible Markup Language on menetelmä, jolla strukturoitua dataa voidaan esittää tekstitiedostona. Tarkoitettu lähinnä WWW-julkaisemiseen, mutta on käyttökelpoinen SGML:n kevytversiona muissakin käytöissä.

XSL

XSL (Extensible Stylesheet Language) on kieli, jolla voidaan esittää tyylisivuja (style sheet). Sen tarkoitus antaa keino määritellä XML-sivujen ulkoasu WWW:ssä.

TEI

TEI (the Text Encoding Initiative) on kansainvälinen projekti, joka pyrkii kehittämään menetelmiä ja ohjeita elektronisessa muodossa olevien tekstien valmisteluun ja siirtämiseen. Tarkoituksena on täyttää kielentutkimuksen ja kieliteknologian erilaisia tarpeita.

TEI Lite on koko TEI-määrittelyn osa, kevytversio, jota käytetään monien tekstien (korpusten) merkkaamiseen.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) on

SEURAAVA>>