ATK:n perustaidot lingvisteille

Yleiskuva luonnollisten kielten käsittelystä tietokoneella

Aineistomuodoista: rakenteinen teksti

Aineistoista: elektroniset sanakirjat ja tietokannat

Aineistoista: Mikä ja millainen on korpus

Aineistoista: Mitä korpuksia on, ja missä

Aineiston tutkimisesta: kieliaineiston tarkastelun työkalut

Aineiston tutkimisesta: Muunnostyökaluja

Aineiston tutkimisesta: Tekstin automaattinen analysointi

Kieliteknologia nyt ja kohta

Yleiskuva luonnollisten kielten käsittelystä tietokoneella

Tietokoneanalyysin edut ja haitat kielen tutkimisessa

Edut

Haitat

Lähtökohta: data

Mikä on korpus

Datan käsittely

Käyttöjärjestelmät

SEURAAVA>>