Atk:n perustaidot kielitieteen opiskelijalle

Luennot 1-3: perustekniikkaa

Tietokone
Microsoft Word
Netscape Navigator

Luennot 4-7: Kieliaineistojen käsittelystä

Alkusivu

Harjoitustehtävä 1: WWW ja tekstinkäsittely

  1. Mene WWW-selaimella Helsingin yliopiston kotisivulle. (Kotisivun osoite on http://www.helsinki.fi/).
  2. Tallenna sivun ylälaidassa keskellä oleva suuri yliopiston logo kovalevylle omaksi kuvatiedostokseen.
  3. Avaa tekstinkäsittelyohjelma Microsoft Word, ja luo asiakirja joka sisältää muutaman rivin itsekirjoittamaasi tekstiä.
  4. Liitä WWW-selaimella tallentamasi kuvatiedosto mukaan Word-asiakirjaan, kirjoittamasi tekstin jälkeen.
  5. Tulosta Word-asiakirja ja näytä tuloste luennon pitäjälle tai kurssin neuvojalle. (Neuvonta on perjantaisin klo 16-18 PC-luokassa 223.)

Harjoitustehtävä 2: rakenteinen teksti

  • Hae kovalevyllesi TEI-koodattu korpustiedoston pätkä y-sk87-01.txt, valitse siitä haluamasi osa, ja muuta se HTML-muotoon siten, että sitä voi katsoa selaimella. Lähetä lopputulos osoitteeseen mikko.lounela@ling.helsinki.fi

    Harjoitustehtävä 3: Tekstin morfologinen analysointi

  • Diambiguoi tiedostossa hauki.txt oleva TWOL-analysoitu teksti, ja lähetä lopputulos osoitteeseen mikko.lounela@ling.helsinki.fi. Liitä mukaan nimesi, sosiaalitunnuksesi ja mielipiteesi kurssista.