Boktenta / kirjatentti (Ctl522)

Björn Gambäck
Jussi Karlgren

Mottagning

Mottagning efter överenskommelse eller torsdagar 13-14.

Boktenta för humanister / kirjatenttin humanistisen tdk:n muiden oppiaineiden opiskelijoille (Ctl522), 2 ov

Litteratur


Latest update by Björn Gambäck (gamback@ling.helsinki.fi on Thu Nov 5 16:14:00 EET 1998