Boktenta / kirjatentti (Ctl511)

Björn Gambäck
Jussi Karlgren

Mottagning

Mottagning efter överenskommelse eller torsdagar 13-14.

Boktenta för datavetare / kirjatenttin tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (Ctl511), 3 ov, 490180-4

Litteratur

G. Ritchie, G. Russell, A. Black & S. Pulman: Computational Morphology

eller / tai

K. Koskenniemi: Two-Level Morphology.

  • Tenta 28 oktober 1998
    Godkända

  • Latest update by Björn Gambäck (gamback@ling.helsinki.fi on Thu Nov 5 16:14:00 EET 1998