Luentopäiväkirjasta

 

·        palautusaikataulu

-         aina viimeistään seuraavan luentopäivän alussa, eli

-         1.10. palautettava 15.10.

-         15.10. palautettava 29.10.

-         29.10. palautettava 12.11.

-         12.11. palautettava 26.11.

·        ei luentojen referoimista, vaan esitettyjen asioiden näkemysten kommentointia ja pureskelua tai uudelleen järjestelyä omasta näkökulmasta

-         käsitellyt asiat voi kytkeä johonkin laajempaan kokonaisuuteen tai ajankohtaiseen tilanteeseen (kielibisnes à IT-bisnes) tai aikaisempaan esitykseen (Conexor sanoi näin, miksi Kielikone sanoo noin?)

-         toisaalta voi myös tarttua yksittäisiin seikkoihin ja analysoida niitä

·        kysymyksiä luentopäiväkirjan synnyttämisen pohjaksi

-         Mihin luennoija pyrki?

-         Miten asiat yhdistyivät aiemmin oppimaani?

-         Kuulinko sellaista uutta, josta en aiemmin tiennyt?

-         Koinko ahaa-elämyksiä?

-   Mitkä asiat olivat minulle ennestään tuttuja? Muuttiko luento aiempia käsityksiäni asiasta?

-         Mikä minulle jäi hämäräksi? Miksi?

-         Mitä haluaisin luennoitsijalta kysyä?

-         Millaisia vastaväitteitä minussa heräsi?

·        ei välttämättä eheä, kokonainen essee, muttei myöskään liuskakaupalla hajanaisia ranskalaisia viivoja

-         tavoitepituus 1 liuskaa per luento eli 3-4 liuskaa per päivä

-         kannattaa kirjoittaa suht’ pian luentopäivän jälkeen, sillä mitä pitemmällä aikaa kuluu, sitä vaikeampaa on palauttaa omia ajatuskulkujaan mieleen

·        poissaolot voi korvata sopimuksen mukaan luennoitsijan kanssa

-         esim. referaatti jostain artikkelista tai analyysi jostakin kieliteknologiayrityksestä näiden kotisivujen mukaan

·        käytännön asioita

-         muut kuin luentolähteet hyvä mainita erikseen

-         luennoitsija antaa luentopäiväkirjoista palautetta itse kullekin

-         viimeisenä luentopäivänä 12.11. 16- käydäään läpi joitakin siihen mennessä palautetuissa luentopäiväkirjoissa esille nostetuista asioista