Kaupallinen kieliteknologia
Syksy 1999

Kurssin rakenne ja luentojen aiheet

4.10.
Johdanto
Mitä kaupallinen kieliteknologia käytännössä on - onko ns. kieliteollisuutta (Language Industry) itse asiassa olemassa?
11.10.
Kaupallinen kieliteknologia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
18.10.
Case Lingsoft: Kielitieteellisestä teoriasta kaupalliseen liiketoimintaan Suomessa
25.10.
Kieliteknologiset tuotekehitysprojektit
Tavoitteenasetanta, käytäntö, ongelmat ja niiden ratkaisu
1.11.
Case Kielikone
Tuotekehityspäällikkö Kaarina Hyvönen
Kielikone Oy
8.11.
Kaupallisen kieliteknologian tulevaisuus: mahdollisuudet ja karikot
Yhteenveto, keskustelua
15.11.
Teknologian kaupallistamisen ja teknologiapohjaisen yritystoiminnan problematiikkaa uusilla liiketoiminta-alueilla
Professori Mika Naumanen
Yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Teknillinen korkeakoulu
22.11.
Case Lernout&Hauspie
Toimitusjohtaja Sami Kangasharju
Lernout&Hauspie Finland Oy

Luentojen yhteydessä on tarkoitus varata jonkin verran aikaa keskusteluun päivän aihepiiristä, mihin kurssin osallistujien toivotaan hanakkaasti osallistuvan.


Päivittänyt 12.9.2000 Antti Arppe <aarppe@ling.helsinki.fi>