Kaupallinen kieliteknologia
(Ctl310com, ent. Ctl310)

Pitkä tie kielitieteen teoriasta kaupalliseen liiketoimintaan

 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Miksi tämä kurssi - tavoitteet

 • Luennoitsija

 • Rakenne ja aikataulu

 • Luentomateriaali ja linkkejä

 • Tulokset


 • Kurssi pähkinänkuoressa

 • Luennoitsija: DI Antti Arppe <antti.arppe@iki.fi>
 • Laajuus: 1 opintoviikko
 • Ei esivaatimuksia
 • Ilmoittautuminen: ei-sitova mutta toivottu, sähköpostitse luennoitsijalle ma 24.9. mennessä
 • Ajankohta: maanantaisin kahden viikon välein 1.10., 15.10., 29.10. ja 12.11.
  kunakin päivänä 12-18 (tauko tai pari tarpeen mukaan)
 • Paikka: Vuorikatu 20, seminaarihuone 3 (Kuinka sinne löytää?)
 • Kurssin suoritus: aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluihin sekä luentopäiväkirjan pitäminen
  Palautus luennoitsijalle aina seuraavaan luentoon mennessä (15.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.) tai sopimuksen mukaan.

 • Miksi tämä kurssi?

  Generatiivinen fonologia 1968 - Kaksitasomorfologia 1982 - Lingsoft Oy:n perustaminen 1987 - Lingsoftin liikevaihto yli 5 mmk 1996. Tämä on vain yksi esimerkki tiestä, mitä on kuljettu kielitieteen teoriasta kaupalliseen liiketoimintaan.

  Kurssin tavoitteena on tarkastella kieliteknologisen ja kielitieteellisen teorian kaupallistamiseen ja tuotteistamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ja antaa yleiskuva kieliteknologiaan pohjautuvasta liiketoiminnasta Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla maailmassa.

  Kurssi on tarkoitettu kaikille kieliteknologiasta ja akateemisen tutkimuksen kaupallistamisesta kiinnostuneille, ja sille ovat tervetulleita myös muut kuin kieliteknologian opiskelijat - niin Helsingin yliopistolta kuin muista korkeakouluista. Syksyllä 1999 kurssille osallistui paitsi yleisen kielitieteen ja kieliteknologian myös eri filologioiden, kääntämisen ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita, sekä syksyllä 2000 lisäksi kieliteknologian opetuksen verkoston (KIT) kautta myös opiskelijoita Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista.

  Vaikka kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä luennoille osallistumista, ovat yksittäiset luennot avoimia myös muille aihepiiristä kiinnostuneille.


  Kuka pitää kurssin?

  Kurssin luennoitsija, DI Antti Arppe, on tehnyt diplomityönsä tuotekehitysstrategiasta Lingsoft Oy:lle 1995 ja toiminut tämän jälkeen yrityksen tuotepäällikkönä ja myöhemmin varatoimitusjohtajana vastuualueenaan pohjoismaisten kielten kielentarkistusohjelmistojen tuotekehitys ja markkinointi. Vuonna 1999 hän oli opintovapaalla ja osallistui European Master of Linguistics -ohjelmaan Helsingin Yliopiston Yleisen kielitieteen laitoksella. Vuoden 2000 alusta hän on yleisen kielitieteen jatko-opiskelija.


  Kurssin rakenne ja luentojen aiheet

  Aikaisemmat luentokerrat

  Syksy 1999

  Syksy 2000

  Syksy 2001

  Ma 1.10.
  12-15
  Johdanto
  Mitä kaupallinen kieliteknologia käytännössä on - onko ns. kieliteollisuutta (Language Industry) itse asiassa olemassa?
  15-18
  Kaupallinen kieliteknologia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

  Ma 15.10.
  12-14
  Case Lingsoft: Kielitieteellisestä teoriasta kaupalliseen liiketoimintaan Suomessa
  14-18 Vierailuluentoja
  NN
  OYAB

  Ma 29.10.
  12-14
  Kieliteknologiset tuotekehitysprojektit
  Tavoitteenasetanta, käytäntö, ongelmat ja niiden ratkaisu
  14-16
  Vierailuluento: Työntekijänä kieliteknologiayrityksessä
  NN
  OYAB
  16-18 Vierailuluento
  NN
  OYAB

  Ma 12.11.
  12-16 Vierailuluentoja
  NN
  OYAB
  16-18
  Kaupallisen kieliteknologian tulevaisuus: mahdollisuudet ja karikot
  Yhteenveto, keskustelua

  Aikataulu vierailijoiden osalta on vielä vahvistamatta, mutta noudattanee viimeisten vuosien ohjelmaa.

  Luentojen yhteydessä on tarkoitus varata reilusti aikaa keskusteluun päivän aihepiiristä, mihin kurssin osallistujien toivotaan hanakkaasti osallistuvan.


  Päivittänyt 7.9.2001 Antti Arppe <aarppe@ling.helsinki.fi>