Användare, uppgifter, gränssnitt och interaktion

Folk interagerar med text och andra informationsbärande medier i flera olika situationer: av flera olika anledningar: men de absorberar inte information och texter passivt, utan söker den i text, och konstruerar den ur text.

Som sammanfattande begrepp för det ovanstående använder vi informationssökningsstrategi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Standardmodellen för informationssökning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interaktiv informationssökning

har som grund att
  och måste därför  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationssökningsstrategier

Belkins grupp föreslår fyra huvudkarakteristika för interaktion med textmängder

Interaktionssätt:         bläddra eller söka
Interaktionsmål:         urval eller uppslag/välja eller lära
Interaktionstyp:          känna igen eller specifiera
Objekt:                        information eller metainformation

Att bläddra för att slå upp metainformation om ospecificerade data är som att titta i en tesaurus;
att söka för att välja ut objekt som man specifierar är det prototypiska informationssökningsfallet;
att titta igenom tidskriftshyllan för att se vilka tidskrifter som anlänt är att bläddra för att lära sig information om specifika data.

Notera att bläddring-sökning är en annan distinktion än igenkänning-specifikation: man kan veta vad man söker utan att kunna beskriva det; man kan specificera någonting utan att veta var den finns.

och tillsammans ger de 16 prototypiska strategier.

Under en typisk session växlar en användare typiskt mellan strategier vartefter som kunskap eller mål förändras.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boolesk sökning - karakteristika

Boolesk sökning tillåter typiskt
 1. AND, OR och NOT mellan termer;
 2. NEAR mellan termer;
 3. fältbaserad sökning: namn, titel, nyckelordsfält, etc;
 4. trunkering av söktermer

 5.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Boolesk sökning - exempel

visual query languages for retrieving information and that consider human factors issues

blir till

(graphical OR visual)
information retrieval
query languages
human factors

AND eller OR?

AND gav 1 svar; OR gav 19691 svar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boolesk sökning har fördelar

 1. enkel att implementera;
 2. effektiv;
 3. tillåter användare specifiera komplexa förhållanden mellan termer;
 4. mängdteoretiskt sund och expressiv;
 5. förutsägbar, på en del plan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boolesk sökning har nackdelar

 1. svårbegriplig för ovana användare;
 2. för expressiv - mängdteori är en kraftfull formalism;
 3. för exakt: AND är för strikt - OR inte tillräckligt strikt;
 4. för abrupta kast mellan stora mängder och inga alls i resultat;
 5. ingen rankning av svaren;
 6. ingen modellering av osäkerhet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilistisk sökning - fördelar

 1. resultatrankning;
 2. inget frågespråk;
 3. modellerar osäkerhet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilistisk sökning - nackdelar

 1. inget NOT - lägre expressivitet;
 2. dyrt i datakraft;
 3. rankad lista ger ingen fingervisning om hur en sökfråga borde förändras för att förbättra resultatet;
 4. fungerar bäst för mångordiga sökfrågor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualiseringsverktyg

Söktermer kan ha komplexa samband. InfoCrystal visar upp effekter av söktermer genom ett grafiskt och kontinuerligt modifierbart gränssnitt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mängdteoretisk visualisering

Infocrystals: Venndiagramutveckling med form, färg, orientering och plats.

Sliders för relevansviktning

Kompositionalitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dialogens betydelse

 

Utformningen av dialogen spelar roll för interaktion.

T ex Shneiderman:

 1. persistent och kontinuerlig representation av dialogobjekt
 2. redigerbar
 3. konkreta åtgärder snarare än komplex och abstrakt syntax
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiment - inmatning

 


 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniker