Kursplan för grundkurs i språkteknologi (Ctl250), 5 ov

Björn Gambäck
Jussi Karlgren

Mottagning

Mottagning efter överenskommelse eller torsdagar 13-14.

Litteratur

GM: Gazdar, Gerald and Chris Mellish.
Natural Language Processing in Prolog.
Addison-Wesley, Wokingham, England. 1989.

GKS: Gambäck, Björn, Jussi Karlgren and Christer Samuelsson.

Natural Language Interpretation in Prolog.
Stockholm and Helsinki. 1997.
(Fås att kopiera i institutionens vaktmästeri.)

Utdelat material


Kursöversikt

MomentFöreläsningarLaborationer
Grammatik10/9, 17/9em, 15/10, 16/10, 29/10lab1, lab6, uppg7
Parsning 11/9, 17/9fm,lab2, lab3
Inf.sökning25/9, 1/10fm, 1/10em, 2/10lab4
Tillämpningar8/10, 9/10, 22/10, 23/10demo, lab5

Föreläsningsplan

Föreläsningar torsdagar 14-17 och fredagar 12-15 i institutionens föreläsningssal.
 1. T 10 september BG

 2. Lexikon och enkla grammatiker i Prolog
  (OH-bilder: 1 per sida, 4 per sida)
  GM 4.1-4
  Laboration 1

 3. F 11 september BG

 4. Parsning: Top-down, Bottom-up
  (OH-bilder: 1 per sida, 4 per sida)
  GKS: 3.1, 3.3; GM: 5
  Laboration 2

 5. T 17 september BG, kl 10-12 (OBS!)

 6. Knep för bättre parsning
  Well-formed substring tables, Charts, Link tables, Huvudet-först
  (OH-bilder: 1 per sida, 4 per sida)
  GKS: 3.2, 3.4-7; GM: 6

 7. T 17 september BG, kl 14-17

 8. Syntaktiska modeller
  (OH-bilder: 1 per sida, 4 per sida)
  GM: 2.3-4, 4.5
  Laboration 3

  F 18 september (OBS!)
  Ingen föreläsning!

  T 24 september (OBS!)
  Ingen föreläsning!

 9. F 25 september JK

 10. Informationssökning - algoritmer
  Jussi Karlgren.
  The Basics of Information Retrieval.
  SICS. 1998.
  S. E. Robertson and Karen Sparck Jones.
  Simple, proven approaches to text-retrieval.
  Technical report 356, Computer Laboratory,
  University of Cambridge. 1996.
  [http://www.cl.cam.ac.uk/ftp/papers/reports/TR356-ksj-approaches-to-text-retrieval.ps.gz]
  Laboration 4

 11. T 1 oktober JK, kl 10-12 (OBS!)

 12. Informationssökning - användaraspekter

 13. T 1 oktober JK, kl 14-17

 14.  Informationssökning - fortsättning

 15. F 2 oktober JK

 16. Textförståelse och informationsextraktion.
  Ralph Grishman.
  Information Extraction: Techniques and Challenges
  Materials for Information Extraction (International Summer School SCIE-97),
  Maria Teresa Pazienza (ed.). Springer-Verlag. 1997.

 17. T 8 oktober JK

 18. Översättningssystem
  Kap. 1 och 4 ur
  John Hutchins & Harold Somers.
  An Introduction to Machine Translation.
  Academic Press. 1992.
  Demonstration av Vanilla Information Extraction

 19. F 9 oktober JK

 20. Översättningsstödsystem
  Laboration 5: Dilemma, ett översättningsstödsystem

 21. T 15 oktober BG

 22. Semantiska modeller
  (OH-bilder: 1 per sida, 4 per sida)
  GM: 8
  Laboration 6: Lambda-baserad semantik

 23. F 16 oktober BG

 24. Fler syntaktiska modeller
  (OH-bilder: 1 per sida, 4 per sida)
  GM: 7

 25. T 22 oktober BG

 26. Fler syntaktiska modeller, forts.
  Taligenkänning och talsyntes
  Ivan Sag.
  HPSG: Background and Basics.
  Stanford University. 1995.

 27. F 23 oktober BG

 28. Dialogsystem, talad dialog, tal-till-tal-översättning
  Kap. 9 ur
  Winograd, Terry & Fernando Flores.
  Understanding Computers and Cognition.
  Ablex Publishing Corp, Norwood, New Jersey. 1986.

 29. T 29 oktober JK

 30. Komplexitet och naturligt språk
  Kurssammanfattning, tentagenomgång
  Boman, Magnus och Jussi Karlgren.
  Abstrakta maskiner och formella språk.
  kapitel 6
  Studentlitteratur, Lund. 1996.
  Hemuppgift 7: Språk och grammatiker

  F 30 oktober (OBS!)
  Ingen föreläsning!

 31. F 6 november

 32. Tentamen, institutionens föreläsningssal
  Tentaresultat

  Från föregående kursomgång (OBS! kursen har ändrats något sedan dess!):
  Exempel på tentafrågor
  Tentamen 971021
  Tentamen 971218

 33. M 17 december
 34. (OBS! Obligatorisk föranmälan!)
  Omtentamen, universitetets huvudbyggnad, auditorium XIV

 35. M 14 januari
 36. (OBS! Obligatorisk föranmälan!)
  Omtentamen, universitetets huvudbyggnad, auditorium XIV

 37. To 6 maj
 38. (OBS! Obligatorisk föranmälan!)
  Omtentamen, universitetets huvudbyggnad, auditorium XIII

Examination


Några relevanta länkar:

 • HPSG: Head-Driven Phrase Structure Grammar
 • LFG: Lexical Functional Grammar
 • DRT-demo, DORIS: Discourse Oriented Representation and Inference System

 • ACL: Association for Computational Linguistics
 • The Natural Language Software Registry
 • The ACL NLP/CL Universe
 • NoDaLiNe: Nordisk datalingvistisk nettverk
 • ELSNET: European Network in Language and Speech
 • International Workshop on Computational Humor

 • Survey of the State of the Art in Human Language Technology
 • CMP-LG: Computation and Language E-Print Archive

 • CL-related Gopher/WWW servers

 • Latest update by Björn Gambäck (gamback@ling.helsinki.fi on Thu Nov 19 13:27:38 EET 1998