next up previous contents
Next: Contents

Keskeneräisiä harjoituksia
"Prolog"-ohjelmointikieleen
tutustumiseksi

Jussi Piitulainen

jpiitula@ling.helsinki.fi

Monikielisen kieliteknologian tutkimusyksikkö
Yleisen kielitieteen laitos
Helsingin yliopisto


Date: 1999 maaliskuu 13

Abstract:

Nämä harjoitustehtävät on tarkoitettu Prolog-ohjelmoinnin opetteluun. Keskeinen käsitteistö käydään ensin läpi: termi, termien samaistaminen, lause, proseduuri. Sen jälkeen tehtävissä käydään läpi ohjelmoinnin eri alueita: tietokantaohjelmointia, listaohjelmointia, aritmetiikkaa, korkeamman kertaluvun ohjelmointia, hakupuita.

Tämä teksti on kesken. Katso vaikka otsikkoa.


 

Jussi Piitulainen
3/13/1999