Matematiikan perusteita kieliteknologian opiskelijoille

Ctl120
Syyslukukausi 2001

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteeena on johdattaa opiskelijat matemaattisluonteisiin formaaleihin menetelmiin, erityisesti kielitieteellisiä sovelluksia silmälläpitäen. Tavoitteena on erityisesti: Kurssilla käsiteltävät menetelmät ovat laskennallisesti yksinkertaisia -- työläitä laskutoimituksia ja ulkoaopittavia ihmeellisiä kaavoja ei juuri nähdä.

Opetusjärjestelyt

Kurssin kontaktiopetus koostuu luennoista ja laskuharjoituksista. Näille on varattu ajat:

Kurssi alkaa 11.9. ja päättyy 20.11. (huomaa muutos!). Kurssin opettajana toimii Kari Lehtonen, <kari.lehtonen@cs.stadia.fi>.

Kurssilla käytetään erilaisia verkko-opetusmenetelmiä -- sähköpostia, postituslistoja, verkko-opiskelumateriaalia jne. Kurssin opiskelun sisältönä on kirjojen pänttäämisen sijasta laskemista, päättelemistä, todistamista ja mallien rakentamista.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla luennoille, tekemällä säännöllisesti harjoitustehtäviä ja osallistumalla tenttiin. Palautettavia harjoitustehtäviä annetaan viikottain ja ne tarkastetaan seuraavan luennon alussa. Harjoitustehtävät voivat korottaa arvosanaa enintään yhden numeron verran (75 % kaikista). Tentti on kuitenkin suoritettava hyväksytysti. Harjoitustehtävät löytyvät päiväkirjasta.

Tentti pidetään tiistaina 20.11.2001 kello 13-16 salissa Sv20 ls 334D. Tentissä saa olla mukana enintään 2-sivuinen tiivistelmä kurssista. Uusintatentit pidetään laitoksen uusintapäivinä to 13.12.2001 kello 14-17 (PII) ja to 10.1.2002 kello 14-17 (PII). Niihin ilmoittaudutaan laitoksen ohjeiden mukaan ja lisäksi sähköpostitse kurssin pitäjällle.

Tentin voi suorittaa myös kotitenttinä. Tehtävät tulevat laitokselle kurssikansioon noin viikkoa ennen palautuspäivää 20.11.2001. Tehtävät voi myös hakea itselleen tiedostoina (päivitetty, pitäisi toimia paremmin):

Suoritukset tuodaan minulle henkilökohtaisesti 20.11. iltapäivällä. Pakottavista syistä voidaan sopia toisinkin. Varaan noin 10 minuuttia jokaiselle suoritusten alustavaa palautetta varten. Palautusaikoja voi varata sähköpostitse väliltä 12-16.

Kurssin voi myös suorittaa laatimalla kurssin keskeisistä aiheista pienen tutkielman. Tästä on sovittava opettajan kanssa erikseen. Tutkielmasta tulisi käydä ilmi, että tekijä ymmärtää kurssin keskeiset käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Käsiteltävät asiat ja lähestymistavan voi päättää suurelta osin itse omien tarpeiden ja kiinnostuksensa perusteella.

Kurssin sisältö

Viikko-ohjelma

Päiväkirjasta löytyvät mm. tuntien aiheet ja kotitehtävät.

Tehtäviä

Tehtäväkokelmiin tulee (jossain vaiheessa) lisätehtäviä pohdittavaksi sekä kertaustehtäviä tenttiä varten.

  1. Johdanto
  2. Logiikkaa
  3. Algebraa
  4. Kombinatoriikkaa

Tehtävien ratkaisuja

Kirjallisuutta

Verkkoresursseja


[Muut kurssit] [Kielitieteen laitos: Opiskelusta ja erilaisia ohjeita] [Kielitieteen laitoksen kotisivu] [Ctl 120 - syksy 2000] [Ctl 120 - syksy 1999]
Päivitetty 7.9.2001. Kari Lehtonen, kari.lehtonen@cs.stadia.fi (Helsingin ammattikorkeakoulu) tai kari.lehtonen@ling.helsinki.fi (Helsingin yliopisto).
Kotisivu ammattikorkeakoululla.