Yleisen kielitieteen kurssit 1999-2000

 • Atk:n perustaidot kielitieteiden opiskelijoille (Cyk112)
 • Kieliteknologian kurssit 1999-2000

  Perusopinnot

 • Matematiikan perusteita kieliteknologian opiskelijoille
 • Prolog-kurssi (Ctl170)
 • Erikoiskursseja (Ctl310)

 • Kaupallinen kieliteknologia, 1 ov, Antti Arppe, 4.10. - 22.11., maanantaisin 16 - 18 laitoksen luentosalissa
 • Computational models for syntax and semantics, Björn Gambäck, First lectures October 27 - 28, rest November 22, 25, 26, and two more on week 48 or week 50.
 • Tiedonhaku, Jussi Karlgren, keväällä
 • Tietokonelingvistiikan kurssit lukuvuonna 1998-99

  Perusopinnot

 • Lingvistisen atk:n perusteet (Ctl531)
 • Matematiikan perusteita tietokonelingvisteille (Ctl120)
 • Lyhyt Unix-järjestelmän kurssi (Ctl130)
 • Tekstikorpusten tietojenkäsittely (Ctl160)
 • Prolog-kurssi (Ctl170)
 • Aineopinnot

 • Grundkurs i datorlingvistik (Ctl250)
 • Datastrukturer och algoritmer i datorlingvistik (Ctl270)
 • Syventävät opinnot

 • Computational models for syntax and semantics (Ctl310)
 • Information retrieval, algorithms, applications and usage (Ctl310)
 • Automaattinen kielen jäsennys (seminaari) (Ctl310)
 • Seminaari (Ctl330): syyslukukausi 1998
 • Seminaari (Ctl330): kevätlukukausi 1999
 • Kirjatentit

 • Kirjatentti (Ctl340)
 • Kirjatentti tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (Ctl511)
 • Kirjatentti humanistisen tdk:n muiden oppiaineiden opiskelijoille (Ctl522)

 • Päivittänyt 15.9.1999 Jussi Piitulainen <webmaster@ling.helsinki.fi>