yleisen kielitieteen laitosIT-INFO

arkistointi-, pakkausohjelmia

komentotulkkeista

kuvien piirros-, muunnos- ja katseluohjelmia

laskentaa

muunnosohjelmia

muuta sälää

nettieditorit ja -selaimet

office-paketteja

pääteohjelmat

sähköpostiohjelmat

tekstieditorit; oikeinkirjoitusta

tietoliikenneohjelmat

unixin perustyökaluja

xml-liitännäiset


Unix/Linux-ohjelmia Venuksessa


Tähän on koottu joukko Venuksesta löytyviä unix/linux-ohjelmia. Listaus käsittää niin unixin perustyökaluja kuin myös sekalaisen joukon muita löydettyjä ja toimiviksi todettuja.

Lista on lyhyt ja puutteellinen, mutta se kasvanee kommenttien voimin.

Ohjelman nimi
Selite
Komento
Mahdollinen lisäselite
Mahdollinen linkki

Katso man-komennolla tarkemmat parametrit per ohjelma.

arkistointi-, pakkausohjelmia

tar
Yleisin tapa arkistoida ja levittää tiedostoja Unixeissa on tehdä niistä ns. tar-paketteja. Näiden pakettien pääte on .tar, .tar.gz (joskus .tgz) tai .tar.bz2 riippuen siitä, millä ohjelmalla tiedostot on pakattu. tar-ohjelma osaa käsitellä kaikkia näitä ja kutsua eri pakkausohjelmia (jotka on lueteltu alempana).
tar xzvf arkisto.tar.gz
Purkaa (avaa) gzip-pakatun arkiston nimeltä arkisto.tar.gz
tar xjvf arkisto.tar.bz2
Purkaa (avaa) bzip2-pakatun arkiston nimeltä arkisto.tar.bz2
tar czvf arkisto.tar.gz hakemisto
Luo hakemistosta gzip-pakatun arkiston.
unzip
Avaa DOS- ja Windows-maailmassa yleisempiä ZIP-arkistoja. ZIP-arkistoissa ei yleensä ole vain yhtä hakemistoa sisältöineen vaan sekalaisia tiedostoja, joten purkaminen kannattaa tehdä itse tehdyssä väliaikaishakemistossa.
unzip arkisto.zip
gzip, gunzip
Yleisin Linux-järjestelmissä käytetty pakkausmuoto. Parempi kuin flate (jota käytetään ZIP-arkistoissa) ja vanha compress-pakkaus (tiedostopääte .Z).
gzip tiedosto
Pakkaa tiedoston. Tulos on tiedostossa nimeltä tiedosto.gz.
gunzip tiedosto.gz
Purkaa tiedoston. Tulos on tiedostossa nimeltä tiedosto.
Näitä komentoja voi käyttää myös filttereinä antamalla option -c.
bzip2, bunzip2
Parempi mutta hitaampi pakkaus kuin gzip. Käytetään samalla tavoin.

komentotulkkeja

bash
GNU Bourne-Again SHell
bash
Linuxin peruskomentotulkki
tcsh
C shell with file name completion and command line editing
tcsh
zsh
the Z shell
zsh
ksh
Public domain Korn shell
ksh

kuvien piirros-, muunnos- ja katseluohjelmia

qiv
a fast gdk/imlib image viewer for X
qiv
netpbm
package of graphics manipulation programs and libraries
netpbm
lisää tietoa
graphviz
preprocessor for drawing directed graphs
dot
lisää tietoa
imageMagick
commandline utilities to create, edit, or convert images
imagemagick
xwd
dump an image of an X window
xwd
convert
convert an image or sequence of images
convert
gimp
an image manipulation and paint program
gimp
lisää tietoa
display
display an image on any workstation running X
display
gv
a PostScript and PDF previewer
gv
xpdf
Portable Document Format (PDF) file viewer for X (version 1.00)
xpdf
xfig
teknisiä piirroksia
xfig
löytyy KDE:n valikosta
lisää tietoa

laskentaa

nexs
taulukkolaskenta
nexs
bc
An arbitrary precision calculator language
bc
lisää tietoa
dc
an arbitrary precision calculator
dc
xcalc
scientific calculator for X
xcalc
units
mittayksilöiden muuttamiseen
units
gnuplot
an interactive plotting program
gnuplot
kaavioiden tekeminen matemaattisista kaavoista

muunnosohjelmia

texi2html
a Texinfo to HTML converter
texi2html
tex4ht
for authoring hypertext with tex/latex
tex4ht
latex2html
translate LaTeX files to HTML (HyperText Markup Language)
latex2html
hevea
A fast LaTeX to HTML translator
hevea
lisää tietoa
a2ps
Convert FILE(s) or standard input to PostScript
a2ps
antiword
displays the text and the images of Microsoft Word documents
antiword
lisää tietoa
apsfilter
print filter with auto file type recognition
apsfilter
lisää tietoa
enscript
convert text files to PostScript, HTML, RTF, ANSI, and overstrikes
enscript
lisää tietoa
html2ps
convert HTML to PostScript
html2ps
lisää tietoa
html2text
an advanced HTML-to-text converter
html2text
lisää tietoa
bibTeX2HTML
A translator of bibliography databases into HTML
bibtex2html
lisää tietoa

muuta sälää

vacation
return ``I am not here'' indication
vacation
rcs
change RCS file attributes
rcs
mawk
pattern scanning and text processing language
mawk
lisää tietoa
gawk
pattern scanning and processing language
gawk
gawk-manuaali
flex
fast lexical analyzer generator
flex
lisää tietoa
cvs
Concurrent Versions System
cvs
xmessage
"liimatun" muistilapun tekemiseen
xmessage
komento <xmessage "tekstiä"> tuo näytölle e-muistilapun
xclock
analog / digital clock for X
xclock
xdaliclock
melting digital clock
xdaliclock
dialog
display dialog boxes from shell scripts
dialog
whiptail
display dialog boxes from shell scripts
whiptail
xkeycaps
graphically display and edit the X keyboard mapping
xkeycaps

nettieditorit ja -selaimet

galeon
nettiselain
löytyy KDE:n valikoista
wordnet
command line interface to WordNet lexical database
wn
lisää tietoa
w3m
a text based Web browser and pager
w3m
amaya
a WYWIWYG HTML editor from w3.org.
amaya
lynx
browser for the World Wide Web
lynx

office-paketteja

KOffice
löytyy KDE:n valikoista
OpenOffice
löytyy KDE:n valikoista

pääteohjelmat

xterm
terminal emulator for X
xterm

sähköpostiohjelmat

mail
send and receive mail
mail
komentorivipohjainen
pine
a Program for Internet News and Email
pine
mutt
text based program for reading electronic mail
mutt
biff
be notified if mail arrives and who it is from
biff

tekstieditorit; oikeinkirjoitusta

emacs
tekstieditori
emacs, emacs20, emacs21, xemacs, xemacs21
ed
line-oriented text editor
ed, red
vim
Vi IMproved, a programmers text editor
vim
pico
simple text editor in the style of the Pine Composer
pico
jed, xjed
programmers editor
jed, xjed
ispell
interactive spelling checking
ispell
look
display lines beginning with a given string
look
oikeinkirjoitusta: esim. komento <look word> antaa merkkijonolla "word" alkavat sanat
latex
structured text formatting and typesetting
latex
LaTeX suomeksi

tietoliikenneohjelmat

sftp
secure ftp client
sftp
NcFTP
Internet file transfer program
ncftp

unixin perustyökaluja

find
search for files in a directory hierarchy
find
whereis
locate the binary, source, and manual page files for a command
whereis
locate
list files in databases that match a pattern
locate
sed
a Stream EDitor
sed
apropos
search the manual page names and descriptions
apropos
tree
tuottaa graafisen tiedostoluettelon
tree
cat
concatenate files and print on the standard output
cat
more
file perusal filter for crt viewing
more
less
opposite of more
less
grep
print lines matching a pattern
grep, egrep, fgrep
mpage
print multiple pages per sheet on PostScript printer
mpage
diff
find differences between two files
diff
diffstat
make histogram from diff-output
diffstat
mtools
utilities to access DOS disks in Unix
mtools
par
filter for reformatting paragraphs
par
patch
apply a diff file to an original
patch

xml-liitännäiset

sgmlspl
a simple post-processor for nsgmls
sgmlspl
xalan
prosessoi XML dokuja XSL-tyyleillä
xalan -in <ohjelma>.xml -xsl <ohjelma>.xsl -out <ohjelma>.html
lisää tietoa
xerces
parseri
xerces <ohjelma>.xml
lisää tietoa
fop
prosessoi XML:stä PDF:ää
fop
lisää tietoa
docbook
rakenteisten dokujen tekoon
lisää tietoa
jade
James' DSSSL Engine
jade
lisää tietoa
jadeTeX
processing tex files produced by the TeX backend of Jade
jadetex
lisää tietoa


Päivitetty viimeksi: Wednesday, 27-Apr-2005 13:41:04 EEST
webmaster@ling.helsinki.fi