Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kielitieteen laitoksen linux-ympäristön tuki

Yleisen kielitieteen laitoksella on oma unix-verkko, johon kuuluu useita palvelimia. Myös unix-luokan ja opiskelijatilan linux-koneet ovat yhteydessä laitoksen verkkoon.

Palvelimet

Tietoa palvelimista kohdassa Laitteistot.

Ylläpitohenkilöstö

Yleisen kielitieteen laitoksen linux-ylläpitäjä on tällä hetkellä Panu Kalliokoski. Häneen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen admin@ling.helsinki.fi . (HUOM! Linux-ympäristön peruskäyttöön liittyvissä kysymyksissä ei kannata vaivata ylläpitoa, vaan unix-neuvojaa.)

Linux-ympäristön erityisominaisuudet

Laitoksen linux-koneisiin on asennettuna UHL2 (University of Helsinki Linux).

Monet ohjeista käsittelee aiemmin käytössä ollutta CS Linuxia, mutta ovat silti monilta osin vieläkin käyttökelpoisia. Osa ohjeista on hieman vanhentuneita.