Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn sovellusohjelmat

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

LingSoftin saksan kielen morfologinen jäsennin TW-GER

1. Mitä ohjelma tekee?

Ohjelma tw-ger on saksan kielen morfologinen jäsennin eli morfologinen analysaattori, joka tunnistaa saksankielisiä sananmuotoja ja päättelee niille mahdolliset perusmuodot, sanaluokat ja taivutusmuodot.

2. Miten ohjelmaa käytetään?

Ohjelma toimii toistaiseksi vain Angarakilla ja se käynnistyy niillä palvelimilla komennolla:

   tw-ger
  

Komennolla man tw-ger saa lisää tietoa ohjelman käytöstä, mm. erilaisista vipusista, joilla ohjelman toimintaa ja sen tulostusmuotoa voidaan säädellä.

Käyttöesimerkki

  angarak:~
  $ tw-ger

  GERTWOL 040917
  Copyright (C) Lingsoft, Inc. 1994-2004

  TWOL 2004/08/20
  Copyright (C) K. Koskenniemi and Lingsoft, Inc. 1983-2004
  Two-Level Compiler
  Copyright (C) 1994, Xerox Corporation. All rights reserved.
  .. save file loaded
  wofon
  "<wofon>"

  wovon
  "<wovon>"
	  "wo|von" PRONADV

  man
  "<man>"
	  "man" ADV
	  "man" PRON INDEF SG3 NOM

  nicht
  "<nicht>"
	  "nicht" ADV

  sprechen
  "<sprechen>"
	  "sprech~en" V INF
	  "sprech~en" V IND PRÄS PL1
	  "sprech~en" V IND PRÄS PL3
	  "sprech~en" V KONJ PRÄS PL1
	  "sprech~en" V KONJ PRÄS PL3

  kann
  "<kann>"
	  "könn~en" V IND PRÄS SG1
	  "könn~en" V IND PRÄS SG3

  darüber
  "<darüber>"
	  "dar|über" PRÄF
	  "dar|über" PRONADV

  muss
  "<muss>"
	  "müss~en" V IND PRÄS SG1
	  "müss~en" V IND PRÄS SG3

  man
  "<man>"
	  "man" ADV
	  "man" PRON INDEF SG3 NOM

  schweigen
  "<schweigen>"
	  "schweig~en" V INF
	  "schweig~en" V IND PRÄS PL1
	  "schweig~en" V IND PRÄS PL3
	  "schweig~en" V KONJ PRÄS PL1
	  "schweig~en" V KONJ PRÄS PL3
  

3. Ohjelman käyttöä koskevat rajoitukset

Sekä ohjelma (twol-r), saksan kielen leksikko että säännöstö ovat tekijänoikeuden alaisia ja niiden kaupalliset oikeudet ovat Lingsoft Oy:llä. Ohjelmaa saadaan käyttää laitoksella opetus- ja tutkimustarkoituksissa tarkkaan määriteltyjen lisenssiehtojen puitteissa. Ohjelman käyttäminen edellyttää student -ryhmän jäsenyyttä.

4. Ohjelman alkuperä, kirjallisuusviitteet ja linkit

Ohjelma perustuu Kimmo Koskenniemen väitöskirjaan, jonka ohjelmaa on kehitetty edelleen Lingsoftissa ja kuvaus laajennettu koko kieltä kattavaksi. Saksan kielen leksikko ja säännöstö on kehitetty kokonaan Lingsoft Oy:ssä.

Kimmo Koskenniemi, Two-level morphology: A general computational model for word-form recognition and production. University of Helsinki, Department of General Linguistics, Publications, No. 11, 1983.

Istvan Batori, Winfried Lenders, et al.: Stellungnahme der Jury für die Morpholympics 94 -- LDV-Forum, Band 11(1994) Nr. 1. S. 6-14.

Lingsoft Oy:n sivuilta löytyy demoversio tw-ger -ohjelmasta .