Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn sovellusohjelmat

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

LingSoftin ruotsin morfosyntaktinen jäsennin

1. Mitä ohjelma tekee?

LingSoftin swecg on ruotsin kielen morfosyntaktinen jäsennin, joka suorittaa syötetekstille morfologisen disambiguoinnin ja pintasyntaktisen analyysin.

2. Miten ohjelmaa käytetään?

Ohjelma käynnistyy komennolla swecg angarak- ja venus-palvelimilla.

Käyttöesimerkki

Komentoriviltä:


venus :~
$ swecg

SWECG
Copyright (C) Lingsoft, Inc. 1996-2000

Jag har en hund.
"<*jag>"
    "*jag" <**c> <PERS-SG1> PRON UTR DEF SG NOM @SUBJ
"<har>"
    "ha" <AUX> V ACT PRES
"<en>"
    "en" <NUM/ART> <ID> DET UTR INDEF SG NOM @DN>
"<hund>"
    "hund" N UTR INDEF SG NOM
"<$.>"
    "$." CLB <PUNCT>
 
  

Tiedostosta:

venus:~
$ cat exempel.txt 
Jag har en hund.
$ swecg < exempel.txt > exempel.out
SWECG
Copyright (C) Lingsoft, Inc. 1996-2000

$
$ cat exempel.out
"<*jag>"
    "*jag" <**c> <PERS-SG1> PRON UTR DEF SG NOM @SUBJ
"<har>"
    "ha" <AUX> V ACT PRES
"<en>"
    "en" <NUM/ART> <ID> DET UTR INDEF SG NOM @DN>
"<hund>"
    "hund" N UTR INDEF SG NOM
"<$.>"
    "$." CLB <PUNCT>


  

3. Ohjelman käyttöä koskevat rajoitukset

Ohjelman on kehittänyt Lingsoft OY. Ohjelmaa saavat käyttää kaikki Yleisen kielitieteen laitoksen opiskelijat ja henkilökunta.

4. Ohjelman alkuperä, kirjallisuusviitteet ja linkit

Lisää apua saa unix-ympäristössä antamalla käskyn man swecg.

Swedish Constraint Grammar: A Short Presentation