Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn sovellusohjelmat

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Luonnollisen kielen jäsennysohjelmat ja niihin liittyvät työkalut

Käyttäjiä neuvotaan siirtämään kieliteknologisia ohjelmia tarvitsevat työnsä ensisijaisesti CSC:n Corpus -koneelle, jonka ohjelmien ja korpusten tarjonta on vasrsin laaja ja kattava.

Yleisen kielitieteen laitoksen palvelimelle on hankittu toisaalta verkosta vapaasti saatavia jäsentimiä ja toisaalta kaupallisia ohjelmia, joiden käytölle on tarkempia rajoituksia. Näiden sovellusohjelmien saatavuutta pitemmällä tähtäyksellä ei voida taata, vaan eritisesti uusien käyttäjien tulisi ryhtyä käyttämään CSC:n palveluita.