Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn sovellusohjelmat

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

LingSoftin saksann morfosyntaktinen jäsennin

1. Mitä ohjelma tekee?

LingSoftin gercg on saksan kielen morfosyntaktinen jäsennin, joka suorittaa syötetekstille morfologisen disambiguoinnin ja pintasyntaktisen analyysin.

2. Miten ohjelmaa käytetään?

Ohjelma käynnistyy komennolla gercg angarak- ja venus-palvelimilla.

Käyttöesimerkki

Komentoriviltä:

venus:~  
$ gercg

Loading /usr/local/lib/lingsoft/gercg/ger.save...
Constraint Grammar Parser version 1.23,
(c) 1993-96 Pasi Tapanainen and Lingsoft, Inc.
Done.
Ich habe einen Hund.
"<*ich>"
    "ich" * PRON PERS SG1 NOM
"<habe>"
    "hab~en" V IND PRÄS SG1
"<einen>"
    "ein" ART INDEF SG AKK MASK
"<*hund>"
    "*hund" S MASK SG AKK
"<--punkt>"
    "" PUNKT

  

Tiedostosta:

venus:~
$ cat beispiel.txt 
Ich habe einen Hund.

$ gercg beispiel.txt > beispiel.out
Loading /usr/local/lib/lingsoft/gercg/ger.save...
Done.
Constraint Grammar Parser version 1.23,
(c) 1993-96 Pasi Tapanainen and Lingsoft, Inc.
$ cat beispiel.out
"<*ich>"
    "ich" * PRON PERS SG1 NOM
"<habe>"
    "hab~en" V IND PRÄS SG1
"<einen>"
    "ein" ART INDEF SG AKK MASK
"<*hund>"
    "*hund" S MASK SG AKK
"<--punkt>"
    "" PUNKT

  

3. Ohjelman käyttöä koskevat rajoitukset

Ohjelman on kehittänyt Lingsoft OY. Ohjelmaa saavat käyttää kaikki Yleisen kielitieteen laitoksen opiskelijat ja henkilökunta.

4. Ohjelman alkuperä, kirjallisuusviitteet ja linkit

NODALIDA-95 -esitelmä (saksaksi), Haapalainen, Majorin