Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn sovellusohjelmat

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

LingSoftin suomen morfosyntaktinen jäsennin

1. Mitä ohjelma tekee?

LingSoftin fincg on suomen kielen morfosyntaktinen jäsennin, joka suorittaa syötetekstille morfologisen disambiguoinnin ja pintasyntaktisen analyysin.

2. Miten ohjelmaa käytetään?

Ohjelma käynnistyy komennolla fincg angarak- ja venus-palvelimilla.

Käyttöesimerkki

Komentoriviltä:

venus :~
$ fincg
Minulla on koira.
"<Minulla>"
    "minä" PERS PRON ADE SG
"<on>"
    "olla" COP V PRES ACT SG3
"<koira>"
    "koira" N NOM SG
"<.>"

  
  

Tiedostosta:

venus :~
$ cat esim.txt
Minulla on koira.
$ fincg < esim.txt > esim.out
$ cat esim.out
"<Minulla>"
    "minä" PERS PRON ADE SG
"<on>"
    "olla" COP V PRES ACT SG3
"<koira>"
    "koira" N NOM SG
"<.>"

  

3. Ohjelman käyttöä koskevat rajoitukset

Ohjelman on kehittänyt Lingsoft OY. Ohjelmaa saavat käyttää kaikki Yleisen kielitieteen laitoksen opiskelijat ja henkilökunta.

4. Ohjelman alkuperä, kirjallisuusviitteet ja linkit

Lisää apua saa unix-ympäristössä antamalla käskyn man fincg.