Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn sovellusohjelmat

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

LingSoftin englannin morfosyntaktinen jäsennin

1. Mitä ohjelma tekee?

LingSoftin engcg on englannin kielen morfosyntaktinen jäsennin, joka suorittaa syötetekstille morfologisen disambiguoinnin ja pintasyntaktisen analyysin.

2. Miten ohjelmaa käytetään?

Ohjelma käynnistyy komennolla engcg angarak- ja venus-palvelimilla.

Käyttöesimerkki

Komentoriviltä:

  venus:~
  $ engcg
  Constraint Grammar Parser version 1.23,
  (c) 1993-96 Pasi Tapanainen and Lingsoft, Inc.
  Copyright (1992 - 1995) Linguistic description: Atro Voutilainen,
  Juha Heikkila, Timo Jarvinen, Arto Anttila and Lingsoft, Inc.
  Loading betafile /usr/local/lib/lingsoft/engcg/snt2.bts...
  Loading twolfile /usr/local/lib/lingsoft/engcg/eng.save...
  Done.
  I have a dog.
  "<*i>"
    "i" <*> <NonMod> PRON PERS NOM SG1 SUBJ @SUBJ
  "<have>"
    "have" <SVO> <SVOC/A> V PRES -SG3 VFIN @+FMAINV
  "<a>"
    "a" <Indef> DET CENTRAL ART SG @DN>
  "<dog>"
    "dog" N NOM SG @OBJ
  "<$.>"
  

Tiedostosta:

  venus:~
  $ cat example.txt
  I have a dog. $
  $ engcg < example.txt > example.out 
  $ cat example.out
  "<*i>"
    "i" <*> <NonMod> PRON PERS NOM SG1 SUBJ @SUBJ
  "<have>"
    "have" <SVO> <SVOC/A> V PRES -SG3 VFIN @+FMAINV
  "<a>"
    "a" <Indef> DET CENTRAL ART SG @DN>
  "<dog>"
    "dog" N NOM SG @OBJ
  "<$.>"
  $
  

3. Ohjelman käyttöä koskevat rajoitukset

Ohjelman on kehittänyt Lingsoft OY. Ohjelmaa saavat käyttää kaikki Yleisen kielitieteen laitoksen opiskelijat ja henkilökunta.

4. Ohjelman alkuperä, kirjallisuusviitteet ja linkit

Lisää apua saa unix-ympäristössä antamalla käskyn man engcg.

A Short Introduction to ENGCG