Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

PuTTY: Yhteys Windows-työasemalta Linux/Unix-palvelimelle

PuTTY on SSH-salaukseen perustuva pääteohjelma, joka toimii erityisesti Microsoftin Windows -alustalla. Se on ns. avointa lähdekoodia ja siten vapaasti saatavissa. Ohjelma käynnistää Widowsin työpöydälle ikkunan, joka on yhteydessä etäällä olevaan Unix- tai Linux-palvelimeen ja jossa voi käyttää palvelinta komentorivitulkin avulla. PuTTY -ohjelman etuna on mm. se, että se, että se toteuttaa merkkipohjaisen pääteikkunan standardien mukaisesti, niin että ohjelmat (kuten Emacs) toimivat merkkimoodissa oikein. (Esim. kaupallinen F-Securen vastaava tuote ei toteuttanut määrityksiä yhtä tarkasti.) Lisäksi ns. julkisen avaimen salaukseen perustuvat yhteydet on PuTTYllä helpommat toteuttaa.

PuTTY tulee valmiiksi asennettuna Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan vakiomikron asennuksessa, mutta sen voi noutaa itsekin verkosta, mm. osoitteesta:

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

PuTTY-ohjelman asetuksia pitää sovitella, jotta ohjelma toimisi ympäristössämme oikein. Asetukset ovat hyvin samanlaiset sekä CSC:n Kielipankin Corpus-koneelle kuin HY:n Tietotekniikkaosaston koneille kuin Siltavuorenpenkereellä vielä toimivalle Venukselle ja Angarakille.

Seuraavassa ensiksi PuTTYn käytöstä työasemalla, jossa sen alkuasetukset on jo laitettu kuntoon, kuten laitoksen Unix-luokassa vähitellen tulee olemaan asian laita ja sen jälkeen kerrotaan oikeiden asetustan laittamisesta. Jos häiriöitä ilmenee, samoilla ohjeilla voi tarkistaa asetukset ja korjata tarvittaessa.

Valmiiksi konfiguroidun PuTTYn käynnistäminen

PuTTY käynnistetään kuten mikä tahansa ohjelma (siis Windowsin vasemman alanurkan valikosta). Käynnistettäessä tulee ensin valita, mikä yhteys otetaan, kun valinta näkyy korostuksena, voidaan ottaa yhteys painamalla Open -nappia.

putty-new-connection-instruction.png

Yhteyden muodostamiseksi on annettava kohteena olevalla palvelimella toimiva oma käyttäjätunnus ja oma salalsana. Sen jälkeen yhteys palvelimeen toimii normaalisti. Hiiren oikealla napilla saa erilaisia lisätoimintoja.

PyTTYn pääteyhteyksien konfigurointi

Ennen kuin PuTTYä voidaan käyttää yhteyksiin, sen oikeat asetukset on varmistettava. Käynnistetään siis PuTTY vasemman alanurkan valikosta, jolloin aukeaa seuraavanlainen ikkuna, jonka vasemmassa osassa on lueteltuna eri alueita, joita asetukset koskevat. Hiirellä valitsemalla siitä saa erityyppisiä asetuksia koskevia lomakkeita näkyville.

putty-session.png

Aivan alussa, PuTTY ei tiedä vielä, mitä palvelimia on tarkoitus käyttää. Jos aiottu palvelin ei ole ikkunan keskivaiheilla olevassa ikkunassa, niin sen asetukset on annettava. Ensimmäisenä Session -kohtaan palvelimen Internet-osoite, esim corpus.csc.fi. Jo pelkästään tällä asetuksella voisi yhteyden muodostaa.

Teemme kuitenkin saman tien muitakin asetuksia, jotka tekevät käyttöä mukavammaksi. Näppäimistöstä pitäisi ainakin varmistaa, että Backspace -näppäimestä tulee Control-? (127). Toistaiseksi näyttäisi siltä, että Home and End keys olisi parempi olla rxvt ja Function keys and keypad olisi parempi olla Linux.

putty-terminal-keyboard.png

Windowsilla ja X11-ohjelmilla on keskenään erilaiset käytännöt siitä, mitä hiiren napit tekevät. Suosituksena on asettaa palvelmelta käynnistettävät graafiset ohjelmat noudattamaan Windowsin käytäntöä, sillä kahden eri käytännön kanssa on vielä vaikeampi toimia samalla työpöydällä kuin (melkein) yhdellä. Näillä asetuksilla leikkaaminen ja liimaaminen on mahdollista palvelimen ja työpöydän ohjelmien välillä, mutta se ansaitsee oman sivunsa.

putty-window-selection.png

Jos aikoo käyttää palvelimelta työpöydälle ikkunoita avaavia graafisia ohjelmia, on seuraava ruutu rastittava. (Ks. myös WinAxen ohjeita.)

putty-ssh-x11.png

Näin tehdyt muutokset toimivat, kun yhteyden avaa, mutta niiden säilymiseksi seuraavaankin kertaan tarvitsee mennä Session asetuslomakkeeseen, kirjoittaa Saved Sessions -kohtaan palvelimen nimi (esim. Hippu) ja painaa Save -nappia. Sen jälkeen Open -napista aukeaakin yhteys.

UTF-8 eli Unicode ja PuTTY

PuTTY-ohjelma näyttäisi välittävän myös Unicoden UTF-8 -koodattuja merkkejä palvelimelta näytölle. "Change Settings" -valikosta kohdan "Window" alla on "Translation" -lomake, jossa Received data assumed to be in which character set -kohdassa on yleensä syytä valita UTF-8 -koodi, sillä monet ohjelmat nimenomaan toimivat Unicoden UTF-8 -koodilla. Tällöin palvelimelta tulevat Unicode-merkit (ainakin ääkköset) näkyvät ruudulla oikein. (Kaikki ohjelmat eivät ehkä osaa ja sellaisille on syytä muuttaa tämä asetus Latin-1 -koodille.)

Terminaali-ikkunan värit

Mustapohjainen terminaali-ikkuna on usein vähemmän selkeä katseltavaksi kuin vaaleapohjainen. Mennään taas Change Settings -lomakkeeseen ja siinä Window - Colours -kohtaan. Yksinkertaisinta on rastia kohta Use System Colours, jolloin saa tavanomaisen vaaleapohjaisen ikkunan, jossa merkit ovat tummanharmaita.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.