Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Leikkaaminen ja liimaaminen PuTTY:n kanssa

Hiirellä kopiointi on jonkin verran vaivalloista Widows-työaseman työpöydän ja PuTTY-ikkunassa olevien palvelimella toimivien merkkipohjaisten ohjelmien välillä. Se onnistuu kuitenkin tiettävästi molempiin suuntiin ja myös PuTTY:n ikkunassa toimivan merkkipohjaisen Emacsin kesken. Huomattakoon, että palvelimelta käynnistettyjen WinAxen avulla toimivien graafisten ohjelmien kohdalla ei pitäisi olla ongelmia hiirellä kopioimisen suhteeen (mutta muuten hitaampia ne voivat olla).

Kaikki hiirellä kopiointi perustuu ns. leikepöytään (clipboard), jonne kopio (copy) sekä leikkaa (cut) -komennot vievät hiirellä valitun tekstin osan. Vastaavasti liimaa (paste) -komento vie leikepöydällä olevan tekstinpätkän kohteeseensa. Sekä PuTTYn ikkuna, siinä toimiva Emacs että Widowsin työpöytä käyttävät samaa leikepöytää, ainoastaan näppäimet tai komennot ovat erilaisia.

Windowsin työpöytä ja leikepöytä

Leikepöydälle siirretään (tai kopioidaan) hiirellä maalaamalla valittu tekstialue joko valikoiden Copy tai Cut -komennoilla tai sitten oikotienä toimivilla näppäinkomennoilla C-c (Copy) ja C-x (Cut).

Leikepöydältä siirretään tekstinpätkä kohdistimen osoittamaan paikkaan valikoiden Paste -komennolla tai näppäinkomennolla C-v (Paste)

Monessa sovelluksessa nämä kolme komentoa löytyvät vielä hiiren oikeanpuoleisen näppäimen avulla ponnahtavasta valikosta.

PuTTYn pääteikkuna ja leikepöytä

Pääteikkunasta (jossa ei ole merkkipohjaista Emacsia) siirretään leikepöydälle tekstijakso maalaamalla se hiiren vasemmalla napilla, siis kohdistin jakson alun kohdalle, vasen nappi alas ja pidetään alhaalla, siirretään kohdistin jakson loppuun ja hellitetään vasemmasta napista. Mitään eri komentoa leikepöydälle siirtämiseksi ei suoriteta, vaan näi maalaamalla siirto leikepöydälle on tapahtunut.

Leikepöydällä oleva tekstinpätkä kopioidaan kohdistimen osoittamaan paikkaan hiiren oikean napin avulla ponnahtavan valikon ylimmästä vaihtoehdosta Paste.

PuTTYn pääteikkunassa toimiva Emacs ja leikepöytä

Pääteikkunassa toimiva Emacs on merkkimoodissa ja siihen liittyy joitakin erikoisuuksia jotka ehkä johtuvat optimoinnista, jonka avulla merkkimuotoisesta Emacsista on saatu hyvin responsiivinen. Emacs on tietoinen päätteestä ja tunnistaa itsekin erinäisiä ohjausmerkkejä ja ja signaaleja, jotka muuten jäisivät pääteohjelmalle. Sen vuoksi yllä mainittu menettely ei toimi sellaisenaan.

Emacsin ikkunasta työaseman ja pääteohjelman yhteiselle leikepöydälle kopioidaan seuraavasti: (1) Viedään kohdistin kopioitavan alueen alkuun tai loppuun, (2) painetaan vaihto (shoft) -näppäin alas ja pidetään se alhaalla, (3) maalataan loput alueesta viemällä kohdistin hiirellä alueen toiseen reunaan, (4) vapautetaan vaihtonäppäin. Nyt alue on kopioituna leikepöydälle. Kohdan 3 maalauksessa on huomattava, että nyt maalattava alue on eri värinen kuin ilman vaihtonäppäintä maalattaessa. Vaihtonäppäin on myös muistettava painaa ensin alas ja pitää alhaalla koko maalaamisen ajan.

Leikepöydän sisältö kopioidaan Emacsin puskuriin kohdistimen paikkaan kuten PuTTYn ikkunassa eli hiiren oikealla näppäimellä tulevasta ponnahdusvalikosta ylimmällä eli Paste -vaihtoehdolla.

Huomattakoon, että Emacsilla on itsellään omat leikkaa- (C-w), kopioi- (M-w) ja liimaa (C-y) -toimintonsa, jotka eivät merkkimuodossa toimittaessa ole vuorovaikutuksessa yhteisen leikepöydän kanssa. Jos Emacsissa on käytössä merkkipohjainen hiiri, niin hiirellä maalaaminen vaikuttaa vain Emacsin sisällä samoissa puitteissa kuin äsken mainitut Emacsin sisäiset kopioinnit.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.