Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Vakiotyöasemien perusohjelmat ja -palvelut

Sekä Linux- että Windows-käyttöjärjestelmään perustuvissa vakioylläpidon piirissä olevissa työasemissa on käytettävissä tietyt perusohjelmat tai -palvelut, joilla tyydyttävät useiden käyttäjien enimmät tarpeet.

Verkkoselain

Jokainen tarvitsee verkkoselainta erilaisten tietojen hankkimiseksi, kurssimateriaalien ja tiedotusten lukemiseksi ym. Tietyt sopimukset selainten vähimmäsiominaisuuksista edesauttavat sitä, että materiaalien laatija ja niiden lukija onnistuvat ongelmitta tehtävässään. Verkkoselaimista on erilliset sivunsa, jonne on linkki myös navigointipalkissa vasemmalla. Siellä luetellaan myös ne toiminnot, joita verkkoselaimelta edellytetään sekä kuvaillan vakiotyöasemissa käytetyt suositellut selaimet.

Sähköposti

Sähköpostin käyttö on lähes välttämätöntä sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Yleisen kielitieteen laitoksen palvelimilla on erikseen ns. IMAP-sähköposti, jota voi käyttää mukavasti yhdessä palvelinten kanssa, sillä sähköpostikansiot ovat näkyvissä palvelinten normaalissa tiedostojärjestelmässä.

Muotoilemattoman tekstin editori

Ohjelmien ja erilaisten säännöstöjen tai leksikoiden tiedostoihin ei saa tulla muuta kuin pelkkää näkyvää tekstiä ja rivinvaihtoja. Toimisto-ohjelmat (esim. Microsoftin Word ja Excel tai WordPerfect) tallettavat tekstin lisäksi erilaista muotoilua ja muuta rakennetta kuvaavaa tietoa, eikä niitä sen vuoksi käytetä ohjelmaeditoreina. Laitoksella käytetään toisaalta Java-pohjaista jEdit-ohjelmaa ja toisaalta Emacs-editoria. Edellinen on sikäli helppokäyttöinen, että leikkaamiset, liimaamiset ja talletukset sujuvat samoin kuin muissakin Windows-ohjelmissa. Toisaalta jEdit-ohjelmaa kannattaa käyttää lähinnä pienten tiedostojen yksinkertaiseen muokkaamiseen. Emacs on siitä hyvä, että sillä voi käsitellä sekä isoja että pieniä tiedostoja ja se soveltuu myös monimutkaisiin editointitehtäviin. Molemmat toimivat sekä Windows- että Linux-koneissa. Palvelimella kuitenkin käytetään mieluiten vain Emacsia.

Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka

Tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta hoituu yliopiston Windows-vakiomikroissa ylläpidettyinä olevilla ohjelmilla. Linux-työasemissa voi käyttää OpenOfficen toimisto-ohjelmia. Linux-palvelimilla käytetään lähinnä LaTeX-ohjelmaa opinnäytteiden, harjoitustöiden ym. dokumenttien laatimiseen.

Yhteys työaseman ja palvelinten välillä

Työasemalta perustui se Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmään tulee voida hyödyntää myös palvelimilla olevia ohjelmia, aineistoja ja palveluita. Yhteydenpito sisältää ainakin salatun pääteyhteyden (SSH) ja salatun tiedostojen siirron (SCP), ks. erilliset sivut yhteysohjelmista. Tietoturvasyistä vain tiettyjä ns. protokollia käyttävät ohjelmat tulevat kysymykseen.

PDF- ja PostScript-muotoisten tiedostojen käsittely

Kirjoitintulostukset voivat olla ongelmallisia, sillä Windows- ja Unix/Linux-maailmassa on erilaisia käytäntöjä paperille tulostettavan tiedostojen suhteen. Käyttäjä ei kuitenkaan voi itse päättää pitäytyä vain mieluiseensa muotoon, sillä erityisesti verkosta saa usein joko PDF- tai PostScript -muotoista tulostusta johon ei voi itse vaikuttaa. Vakiotyöasemilla on kuitenkin ohjelmat, joilla näitä pystytään helposti hoitamaan.