Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian ATK-palvelut

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Siltavuoren palvelinten alasajo vuonna 2007

Yleisen kielitieteen laitoksen Siltavuorenpenkereellä toimineista Linux- ja Unix-palvelmista (eli LING-palvelimista) on päätetty pari vuotta sitten luopua. Käyttö ja palvelut siirtyvät muualla ylläpidetyille laitteille, ensi sijassa CSC:n Kielipankin Corpus-nimiselle koneelle ja yliopiston tietotekniikkaosaston Unix/Linux -palvelimille (eli CC-palvelimille), erityisesti uudelle Ruuvi-nimiselle Linux-koneelle.

Kesällä 2006 LING-palvelimet yhtenäistettiin monilta osin CC-palvelinten kanssa. Tiedostopalvelu ja sähköposti korvattiin yliopiston yhteisillä palveluilla. Venus- ja Angarak-palvelimet jatkoivat entisellään. LING-palvelinten käyttäjien luvat toimivat sellaisenaan CC-palvelimilla ja käyttäjillä on sama kotihakemisto (ja siellä olevat tiedostot) kummassakin ympäristössä. CSC:n Corpus-palvelimelle jokaisen on itse hankittava käyttölupa.

Huhtikuussa 2007 Venus rikkoontui ja poistui käytöstä jonkin verran etuajassa kesken siirtymäajan. Osa Venuksen palveluista toimii Angarakilla, kunnes sekin poistuu lähiaikoina.

LING-palveluiden alasajo tapahtuu kesän 2007 aikana, ellei Angarak mahdollisesti sitä aiemmin rikkoonnu ja poistu sen vuoksi käytöstä. Muutokset koskevat kaikkia LING-palvelinten käyttäjiä eli jokaisen on tarvittaessa reagoitava tilanteeseen.

Alla kerrotaan ensin (1) välittömästi edessä olevat muutokset, jotka ovat nyt ajankohtaisia ja sen jälkeen (2) tietoja siitä, mitä on tulossa ja (3) kerrotaan yleisiä perusteluita, miksi muutoksia tehdään. Aloita lukeminen sieltä, jos luet tätä ensimmäistä kertaa. Lopussa (4) on lueteltu tähän mennessä jo tapahtuneita järjestelyitä ja muutoksia.

1. Välittömästi ajankohtaisia muutoksia

 • Itse kunkin LING-palvelinten käyttäjän tulee varmistaa, että palvelimen ympäristössä kaikki tarvittava toimii edelleen. Erityisesti olis varmistettava tulevilla kursseilla käytettävien ohjelmien toimivuus ym. (Itse asiassa on havaittu joidenkin ohjelmien kohdalla ongelmia, kuten Sicstus Prologin ja Allegro Common Lispin). Ongelmat raportoitava ainakin admin(ät)ling.helsinki.fi:lle.
 • Tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden tulisi tutustua CSC:n KitWiki -palveluun ja rekisteröityä sinne. Rekisteröityminen on helppoa, jos asianomaisella on helsinki.fi -loppuinen sähköpostiosoite (eikä muutenkaan vaikeaa). Kyseiseen KitWikiin kerätään ohjeita ym. hyödyllistä tietoa.
 • Tutkijoiden ja opettajien, jotka käyttävät korpuksia tai kieliteknologisia ohjelmia tai menetelmiä tulisi hankkia CSC:n Corpus-koneelle käyttölupa ja opetella käyttämään sitä.

2. Suunniteltuja muutoksia vuoden 2006 loppuun mennessä

 • Yliopiston ja tiedekunnan vakioituun Windowsiin perustuva joustava käyttöympäristö, jonka puitteissa on helppoa ja joustavaa käyttää CC:n ja CSC:n Kielipankin Linux-palvelimia. Ympäristö koostuu vakiotyöasemasta, muutamista lisäohjelmista ja erityisistä suositelluista asetuksista, joiden avulla mm. leikaaminen ja liimaaminen sujuu palvelimen ja työaseman välillä sekä palvelinten terminaali-ikkunat ja Emacsit toimivat hyvin, ks.

  http://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/KitWiki/Helpdesk:UsingEmacsWithPutty

 • Tekstikorpusten siirto tarvittaessa CSC:n kielipankkiin, ks. KitWiki ja Kielipankki.

 • LING-lupien oikean laitoskoodin varmistaminen. Yliopiston yhteisten Unix/Linux -tunnusten tulee olla merkittynä kunkin opettajan, tutkijan, työntekijän tai opiskelijan oman laitoksen mukaisesti. Laitoksen vastuualuekoodi hoitunee normaalimenettelyiden puitteissa, mutta on vielä sovittava, miten toivomus LING-palveluiden sisällyttämisestä ilmaistaan ja miten se kuitataan hyväksytyksi sekä miten LING-palveluista tulevat kulut katetaan. Sellaiset luvat, jotka ovat olleet vain LING-palveluille, pitää siirron yhteydessä luokitella oikein, ellei luokitus ole muuten tiedossa. Yliopiston ulkopuolisten tutkijoiden luvat pitää adoptoida jollekin laitokselle, tai muuten ne lakkaavat.

 • Tiedostotilan kiintiöinti ja varmuuskopioinnin laajuus. Uusiin LING-palveluihin on periaatteessa varattu levytilaa suunilleen samassa laajuudessa kuin ennenkin. Rahoitus ei tule kuitenkaan riittämään siihen, että entisenlaajuisia kotihakemistoja ja muita tiloja varmuuskopioidaan entiseen tapaan, koska varmuuskopioinnista tulee melkoisia kustannuksia. Huomattavan osan tilantarpeesta pitäisi kuitenkin poistua, kun korpuksia ja käyttöä siirtyy Kielipankin koneille. CC-palvelimille jäänee vain sähköpostin lisäksi sellaista käyttöä, joka ei ole kieliteknologian tai korpusten tutkimusta tai opetusta. Käyttäjien tulisi siis selvittää CC/LING-palvelun kotihakemistoon jäävät tiedostot ja vähentää radikaalisti tätä levytilan tarvetta.

3. Perusteet muutoksiin

Yleisen kielitieteen laitoksen ylläpitämät ns. LING-palvelut toimivat ikääntyvillä laitteilla kuten Venus, Angarak ja erityisesti tiedostopalvelin Aurinko. Viimemainitulle ei enää kannattanut pitää huoltosopimusta, vaan tiedostopalvelu oli tarkoituksenmukaisempaa ja taloudellisempaa toteuttaa toisin, yliopiston yhteisten resurssien puitteissa, jolloin niistä tuli myös luotettavampia. Tietoliikenneverkot ovat nykyään varsin luotettavia ja nopeita, joten uusissa ratkaisuissa voitiin luottaa kauempanakin oleviin laitteisiin.

Tavoitteena on sijoittaa LING-palvelinten nykyinen käyttö kahtaalle: tavanomaiset asiat kuten verkkosivujen ylläpito ja sähköposti yliopiston yleisiin palveluihin (ja luopua omasta erillisestä sähköpostipalvelusta ja verkkpalvelimesta) ja toisaalta CSC:n Kielipankin yhteydessä olevaan Corpus -koneeseen (corpus.csc.fi) ja siihen liittyvään KitWiki -järjestelmään.

Corpus -koneelle siirtyvät loputkin korpukset ja sinne kerätään kieliteknologisia ohjelmia, kuten jäsentimiä ja muita työkaluja ja siitä muodostuu kielenkäsittelyn ja kieliteknologian varsinainen tutkimus- ja opetusympäristö.

4. Jo tehtyjä tai tapahtuneita muutoksia

 • 20.4.2004: Venus poistui käytöstä. Venuksen systeemilevy rikkoontui, eikä sitä enää ollut tarkoituksenmukaista uusia. Levyn uusiminen vanhaan koneeseen olisi edellyttänyt jo poistettavaksi tuomitulle koneelle huomattavan määrän ohjelmiston asennustyötä, johon ei ollut resursseja.

 • Heinäkuu 2006: Erillinen LING-postipalvelu lopettettiin yhdistämällä se CC:n Unix-palvelimilla käytössä olevaan samanlaiseen postipalveluun. Ei vaikuttane olennaisesti käyttöön, sillä entiset postikansiot näkyvät muutoksenkin jälkeen ja uusi posti saapuu kuten ennenkin, jos kaikki on mennyt hyvin. Entiset osoitteet, kuten tunnus@ling.helsinki.fi toimivat, sillä ne on ohjattu asianmukaiseen oikeaan osoitteeseensa, joka voi olla esim. tunnus@cc.helsinki.fi tai tunnus@mappi.helsinki.fi. Käyttäjien ei pitäisi omin päin tehdä uudelleenohjauksia .forward -tiedostolla, vaan pikemminkin ottaa pois mahdollisia tällaisia itse tehtyjä ohjauksia (koska ohjaaminen LING-koneelta CC-koneelle voi tuottaa sekaannusta, kun sama uudelleenohjaus näkyy myös yhdistetyn kotihakemiston takia siellä CC-koneessa). Jos postin kulussa olisi jollakulla vielä ongelmia, tulee ottaa yhteys ylläpitoon, admin(ät)ling.helsinki.fi.

 • Heinäkuu 2006: LING- ja CC-lupien yhdistettiin, minkä jälkeen on vain yhdenlaisia lupia, jotka ovat periaatteessa samanlaisia. LING-lupien kotihakemisto näyttää entiseltä, mutta on teknisesti varmaankin eri paikassa. Käyttöoikeuksia säätelevät ryhmät ovat (pieniä poikkeuksia paitsi) uudessa ympäristössä samat kuin LING-ympäristössä nyt, eli jos ohjelman tai tiedoston käyttämiseksi piti kuulua tiettyyn ryhmään, niin samat rajoitukset ovat voimassa jatkossakin.

 • Kesäkuu 2006: Päällekkäisten Unix/Linux -tunnusten karsiminen: Joillakin LING-palvelinten käyttäjillä on nyt tunnus sekä Siltavuorella sijaitsevilla palvelimilla (kuten Venus ja Angarak) että Vallilassa ja Kumpulassa sijaitsevilla CC-palvelimilla (kuten Vesuri ja Kruuna). LING-tunnuksella (ja salasanalla) on voinut käyttää LING-koneita ja CC-tunnuksella CC-koneita, mutta ei ristiin - eli tunnukset ovat erilliset vaikka 8-merkkinen käyttäjätunnus onkin samannäköinen. Tulevassa järjestelyssä ei kenelläkään, ole tarvetta kahteen tunnukseen, sillä samalla tunnuksella voi vastaisuudessa käyttää kumpiakin koneita. Tunnuksia ei kuitenkaan voida yhdistää noin vain, koska käyttäjällä on kummassakin paikassa on oma kotihakemistonsa ja sähköpostin ohjauksensa. Jos sinulla on vain LING-palvelinten käyttäjätunnus, mutta ei erillistä CC-lupaa, sinun ei tarvitse huolehtia tästä asiasta. CC-lupa on tarpeen niille, jotka käyttävät CC-koneilla olevia sovelluksia.

  Toimenpiteet: Kukin sellainen käyttäjä, jolla on sekä CC- että LING-lupa, saa sähköpostia, jossa annetaan tarkempia ohjeita.

  Kysymys: Mikä tarkoittaa "pääkäyttölupa" ja mistä sen tunnistan, jos minulla on useita lupia? Vastaus: Pääkäyttölupa on se, jolla pääset Almaan eli se tunnus ja sen salasana, jonka Almalle annat.

  Kysymys: Jos pääkäyttölupani on CC-Unixeilla ja varsinaiset tiedostoni LING-koneiden kotihakemistoissa, voinko luopua kummastakaan? Vastaus: Ei ole syytä luopua siirtymävaiheen ajaksi eikä luopuminen helpottaisi siirtymisen edellyttämää työtä. Pääasialliseksi luvaksi kannattaa ilmoittaa LING-lupa.

 • Pe 9.6.2006 lähti otsikolla Tärkeä tiedote Unix-ylläpidolta varustettu sähköposti useille LING-käyttäjille.

 • To 1.6.2006 yhdenmukaistettiin kaikkien LING-palvelinten käyttäjien ns. UID-numerot Tietotekniikkaosaston Vallilan UNIX-palvelinten numeroiden kanssa. Kyseiset numerot ovat koneiden sisäisiä käyttäjien tunnistimia, joiden tulee olla kaikilla käyttäjillä yksilölliset. Aiemmin Siltavuorenpenkereen LING-koneiden käyttäjillä tämä tekninen numero on voinut olla sama kuin jollakin toisella Vallilassa. Teknisistä syistä numeroinnit on yhdenmukaistettava.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.