Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian ATK-palvelut

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Käyttöluvat

Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat saavat normaalisti yliopiston Windows-työasemien ns. AD-tunnuksen, jota tarvitaan monien palveluiden kuten sähköpostin ja langattoman ns. HUPnet-verkkoyhteyden käyttöön. Näistä on koko yliopistoa koskevia ohjeita muualla. Tällä sivulla kerrotaan niistä käyttöluvista, joita voidaan tarvita näiden lisäksi, jos opiskelee tai tutkii kieliteknologiaa tai muuten käsittelee kieltä tietokoneella.

Tällä sivulla kerrotaan a) keiden tulee ja ketkä voivat hakea yliopiston tietotekniikkaosaston Unix-palvelimien käyttölupaa ja vastaavasti b) keiden tulee ja ketkä voivat hakea CSC:n Hippu-palvelimien käyttölupaa ja kuinka tällaisten lupien hakemisessa tulee menetellä.

Keille käyttölupia myönnetään

Käyttölupia esim. CSC Tieteen tietotekniikan keskusen Hippu-palvelimille ja Tietotekniikkaosaston Unix-palvelimille voivat perustellusta syystä (esim. osallistuminen kurssille, jolla käytetään kyseisellä palvelimella olevia ohjelmia) saada seuraavanlaiset henkilöt:

 • kieliteknologian oppiaineen pääaineopiskelijat (myös jatko-opiskelija)
 • kieliteknologian oppiaineen sivuaineopiskelijat, jotka opinnoissaan tarvitsevat kyseisiä laitteita
 • laitoksen henkilökunta (myös tuntiopettajat tai dosentit)
 • koti- tai ulkomaiset tutkijat, joka toimivat yhteistyössä laitoksen kanssa

Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n Hippu-palvelin

Tieteen tietotekniikan keskus CSC tarjoaa kielentutkijoiden käyttöön Linux/Unix-ympäristön, monenlaisia sovellusohjelmia ja kieliaineistoja. Lupa on henkilökohtainen ja sitä haetaan suoraan CSC:stä. Myös kaikki tunnuksiin liittyvät asiat, kuten salasanat tai tunnuksen sulkeutumiseen liittyvät asiat hoidetaan CSC:n asiakaspalvelussa. Kieliteknologian kursseilla käytetään jo yleisesti CSC:n korpuspalvelinta ja esim. Kieliteknologian ATK-kurssin opiskelijoille luvat pyritään tilaamaan keskitetysti. Tavallisempaa kuitenkin on, että luvan tarvitsija hakee sitä suoraan CSC:ltä, joka toimittaa luvan hakijan kotiosoitteeseen.

Kun tarvitset CSC:n korpuspalvelimen käyttöluvan, toimi seuraavasti:

 • Mene CSC:n tutkijan käyttöliittymän sivulle, sieltä välilehdelle "Palvelut" ja valitse tarpeesi mukaan aineistot, joita tulet tarvitsemaan, yleensä molemmat "Suomen ja suomenruotsin tekstikokoelmat" -kohdat. Siirry eteenpäin "lähetä"-nappulalla ja täytä loputkin lomakkeet. Kieliteknologian opiskelijat voivat merkitä Kimmo Koskenniemen ns. suosittelijaksi.

Kun olet saanut luvan, muista käyttää sitä. Käyttämätön lupa menee CSC:llä ajan mittaan lepotilaan, jolloin sinun tulee pyytää sen aktivoimista suoraan CSC:ltä. Yhteystiedot löydät CSC:n sivulta Usein kysyttyä

Aiempi menettely, joka on poistumassa:

 • Mene CSC:n sivulle http://www.csc.fi/asiakkaaksi/korkeakoulut/kayttolupahakemukset
 • Avaa sivulta linkki sähköiseen lomakkeeseen kohdasta Kielipankin käyttölupahakemus.
 • Täytä lomake verkossa: Kohtaan Organisaatio kirjoita Helsingin yliopisto ja kohtaan Osasto tai laitosYleisen kielitieteen laitos. Osoitteeksi kirjoita kuitenkin oma postiosoitteesi. Näin valmis lupa lähetetään CSC:ltä sinulle kotiin. Kohtaan Tieteellinen ohjaaja kirjoita Kimmo Koskenniemi ja hänen sähköpostiosoitteensa. Valitse käyttöoikeuksien listasta kohta Suomen, suomenruotsin ja ruotsin tekstikokoelmat (akateeminen käyttöoikeus). Käyttötarkoitus on Akateemista perustutkimusta ja selvitys käyttötarkoituksesta esimerkiksi: Kieliteknologian opiskelu Helsingin yliopistossa.
 • Lähetä hakemus sähköisesti.
 • Tulosta hakemus ja lähetä se CSC:lle, osoite on tulostamassasi hakemuksessa.
 • CSC:n kanssa on sovittu, että luvat lähetetään hakijan kotiosoitteeseen, ellei hakemus tule CSC:lle yleisen kielitieteen laitoksen atk-yhdyshenkilön lähettämänä (esim. kun hakemuksia on useita), jolloin CSC lähettää luvan laitoksen atk-yhdyshenkilölle. Jos olet hakenut lupaa suoraan CSC:ltä etkä ole noin viikon kuluttua saanut lupaasi kotiosoitteeseesi, tarkista vielä varmuuden vuoksi laitoksen atk-yhdyshenkilöltä, olisiko lupa sittenkin saapunut laitokselle.

Yliopiston Unix-käyttöluvan hakeminen

Kukin käyttäjä tarvitsee tietotekniikkaosaston unix-luvan sekä siihen liitetyn ling-laajennuksen.

Jos olet laitoksen pääaineopiskelija (kieliteknologian tai yleisen kielitieteen) täytä käyttölupahakemus ja toimita se kieliteknologian koordinaattorille, Johanna Ratialle (puh. 191 29306).

Jos olet sivuaineopiskelija ja sinulla on jo tietotekniikkaosaston unix-lupa (cc) ennestään, on siihen lisättävä ling-ominaisuus. Käy siinä tapauksessa henkilökohtaisesti Johannan puheilla, ja asia hoidetaan tietotekniikkaosaston kanssa erikoistapauksena.

Jos olet sivuaineopiskelija ja pääainelaitoksesi on jokin kuu kuin yleisen kielitieteen laitos, eikä sinulla ole unix-lupaa ennestään, täytä hakemus ja käy sen kanssa oman laitoksesi atk-yhdyshenkilön puheilla ja pyydä lomakkeeseen hänen puoltonsa. Kirjoita lomakkeeseen, että tarvitset lupaa kieliteknologian opintoja varten. Toimita sen jälkeen lomake Johannalle. Älä käy tietotekniikkaosaston lupapisteessä, koska silloin sinusta tulee edellämainittu erikoistapaus. Kerro atk-yhdyshenkilöllesi, että kyseessä on kieliteknologian tavallisesta unix-luvasta poikkeava menettely, jotta hän ei lähetä lupahakemustasi itse lupatoimistoon.

Ohessa linkki sivulle, josta löydät ohjeet sekä linkin hakulomakkeeseen:

Käyttöluvan hakijan on ehdottomasti perehdyttävä käyttölupaan liittyviin velvoituksiin ja ehtoihin, erityisesti myös Helsingin yliopiston yleisiin tietokoneiden ja tietoverkkojen käyttöä koskeviin sääntöihin. Yleisten ehtojen lisäksi käyttäjän on sitouduttava noudattamaan erityistä huolellisuutta palvelimilla olevien materiaalien ja ohjelmien tietosuojan ja käyttöoikeuksien suhteen.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.