Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian ATK-palvelut

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Käytettävissä olevia tietokonepalvelimia

HY:n Tietotekniikkaosaston Linux- ja Unix-palvelimet

Yliopiston Tietotekniikkaosastolla on useita Linux- ja Unix-palvelimia, jotka ovat samoilla tunnuksilla käytettävissä siten, että sama kotihakemisto ja sen tiedostot ovat käytettävissä niiltä kaikilta. Ensisijaisesti kannattanee käyttää Ruuvi -nimistä Linux-palvelinta, jossa on Linux-järjestelmä ja siihen liittyvät tavanomaiset työökaluohjelmat. Ruuvia ja Tietotekniikkaosaston muitakin ns. CC-koneita voidaan käyttää kaikkeen tavanomaiseen tietojenkäsittelyyn.

Ruuvilla voidaan nyt (23.8.2007) suorittaa useimpia verkkosivujen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, mukaan lukien kieliteknologian oppiaineen ja kurssien verkkosivujen ylläpito ja koristelu (Make-, XSL- ym). Gnu Emacskin toimii jokseenkin totutunlaisena (vaikkakin versio on vanhahko).

CSC:n Kielipankin Linux-palvelimet

CSC:ssä on kielitieteellistä ja kieliteknologista käyttöä varten tehokkaita Hippu-nimisiä Linux-palvelimia, joista enemmän tietoa ja ohjeita CSC:n sivuilla. Hippu-palvelimilla on käytettävissä paljon erilaisia korpuksia ja jäsenninohjelmia sekä muita työkaluja, ks. CSC:n luetteloa kieliresursseista. Aineistoja ja jäsentimiä tarvitsevien kannattaa siis käyttää Hippu-konetta, jolle on haettava erilinen lupa.

CSC:n KitWiki

KitWiki on kielten käsittelyn ja kieliteknologian wiki-palvelu, jonne kerääntyy erilaisia ohjeita ja toimintaa koskevaa dokumentointia, erityisesti myös ohjeita Hippu-koneiden käytöstä kielenkäsittelyn tehtäviin. KitWikiä voidaan käyttää myös kursseilla opettajien ja opiskelijoiden yhteiseen kommunikointiin, mihin on toki olemassa myös yliopiston oma Wiki-järjestelmä.

Kotihakemistot ja levytila

Yllä mainitut Yliopiston Unix/Linux palvelimet ovat yliopiston yhteisiä laskentapalvelmia ja niillä käytettävissä oleva käyttäjien hakemistotila on yhteisillä tiedostopalvelimilla. Kotihakemistot ovat varmuuskopioinnin alaisia ja sen vuoksi kallista levytilaa. Yhteisellä tiedostopalvelimella on saatavilla muunkinlaista tilaa, jota pitäisi käyttää tapauksissa, joissa tiedostot eivät muutu jatkuvan työstämisen takia tai milloin tarvitaan suuria tilapäisiä tiedostoja.

Kustannusten pitämiseksi hallittavina on jokaisen käyttäjän itse arkistoitava kotihakemistostaan suuret ja tilaa vievät passiiviset aineistot esim. CD-R tai DVD-levyille tai USB-levyille. Laitoksella on joissakin koneissa kyseiset laitteet (ja hankitaan tarvittaessa lisää). Kotihakemistotilalla on kiintiöt, joita tullaan säätämään asteittain pienemmiksi, jotta varmuuskopionnin kustannuksissa päästään hallittavissa olevalle tasolle.

Henkilöhuoneissa olevat työasemat

Lähinnä opettajia ja henkilökuntaa varten on henkilöhuoneissa tavanmukaisia mikrotietokoneita Windows XP -järjestelmän alaisuudessa. Yliopiston ns. vakiomikron Windows-järjestelmä on oletuksena ja sitä ylläpidetään ohjelmiston ja laitteiden puolesta keskitetysti. Jos perustellusta syystä käytetään esim. Linux- tai Macintosh-järjestelmiä, on syytä varautua kustantamaan niiden ylläpito itse.

Opetustilat

Luentosalissa 25 ja seminaarihuonessa A112 on opetusta ja ryhmätöitä varten dataprojektorilla varustettu mikrotietokone, joissa on Windows -käyttöjärjestelmä. Luentosalissa 25 on vielä kevään 2010 mikroverkkotunnuksella toimiva kone, mutta seminaarihuoneessa A112 on jo siirrytty (v. 2010 alusta) AD-tunnuksella toimivaan versioon.

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.