Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kieliteknologian ATK-palvelut

Yhteystiedot

Nykykielten laitos

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 28313

Laitteistot, tilat, luvat, säännöt, ym.

Näillä sivuilla kerrotaan mitä tiloja ja laitteita kieliteknologian opiskeluun ja tutkmukseen sekä yleisemminkin kielen ja kieliaineistojen käsittelyyn on käytettävissä, keille ne on tarkoitettu, kuinka lupaa niiden käyttöön voi hakea ja millaisia sitoumuksia ja rajoituksia käyttölupiin liittyy.

ATK-tilat ja -luokat

Kieliteknologialla (ja yleisellä kielitieteellä) on Metsätalossa rekennuksen vidennessä kerroksessa Unix-luokka (sali 25). Käännöstieteellä on oma mikroluokka A-siiven ensimmäisessä kerroksessa. Näiden tilojen lisäksi on erityisesti opiskelijoiden käytössä Tietotekniikkaosaston tiloja, joita on keskustakampuksen alueilla useita.

Käyttöluvat

Kaikkien yliopiston palvelinten ja työasemien sekä yliopiston tietoverkon käyttöä sääntelevät yliopiston yleiset käyttösäännöt. Opiskeluun kuuluvat tehtävät ja henkilökunnan virkatehtävät ovat sallittuja, mutta yliopiston tietokoneiden ja tietoverkon käyttö muihin kuin sallittuun tarkoitukseen on tietysti kiellettyä. CSC:n palvelinten käyttöä koskevat vastaavat käyttösäännöt.

Oppiaineiden pääaineopiskelijat ja laitoksen henkilökunta ovat oikeutettuja saamaan laitokselta tarvitsemansa ATK-luvat. Myös muille, esim. sivuaineopintoja suorittaville voidaan myöntää lupia, joita heidän käymänsä kurssit edellyttävät. Sama koskee laitoksen ulkopuolisia tutkijoita, jotka laitoksen kanssa tehtävän yhteistyön vuoksi tarvitsevat tutkimuksessaan kyseisiä tietokoneita.

Kieliteknologian opiskelijat saavat yleensä opintojen alkaessa luvan yliopiston Unix-palvelimille ja mikroverkkoon tai Windows-työasemien ns. AD-tunnuksen. Laitoksen ATK-lupia hoitava taho näkyy Almassa olevassa tehtäväluettelossa.

Vuonna 2007 tapahtuneita muutoksia

Vuosituhannen alussa kieliteknologialla oli omia Unix-palvelimia, joitka on poistuneet käytöstä. Kieliteknologisia jäsentimiä ja työkaluja edellyttävät tehtävät ovat siirtyneet CSC:n Hippu-nimisille palvelimille ja tavanomainen Unix-palvelinten käyttö puolestaan yliopiston Tietotekniikkaosastolle mm. Ruuvi-nimiselle palvelimelle. Jos vastaan tulee mainintoja palvelimista nimeltä Venus, Angarak tms., kyse on näistä vanhoista koneista, joilta pois siirtyminen aloitettiin vuoden 2007 alusta. (Muutoksista on erillinenkin sivu.)

Hae laitoksen sivuilta:

Laitoksen etusivulle | Tiedekunnan etusivulle | Yliopiston etusivulle

Copyright © 2003-2005 Helsingin yliopisto. Kaikki oikeudet pidätetään.