Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Yleisen kielitieteen laitoksen verkkosivut: Peruskäyttäjän opas

Tämä Yleisen kielitieteen laitoksen verkkosivujärjestelmän opas on kirjoitettu erityisesti uusille käyttäjille, mutta se soveltuu myös hakuteokseksi kokeneemmille käyttäjille.

Oppaan ensimmäinen osa käsittelee verkkosivuston yleistä rakennetta. Kyseisessä osassa käydään läpi sivuston osiot yleisesti, niiden sijainti sekä se, millaisia tiedostoja ja hakemistoja yksittäiseen osioon kuuluu. Ensimmäinen osa sisältää myös yleisiä ohjeita, joiden avulla voi päivittää mitä tahansa tavallista sivua.

Toinen osa sisältää osiokohtaisia ohjeita. Tiettyjen osioiden verkkosivujen muokkaaminen vaatii poikkeamista yleisistä ohjeista. Oppaan toinen osa sisältää tällaisten erityisosioiden päivitysohjeet.

Peruskäyttäjän opas on nimensä mukaisesti kirjoitettu peruskäyttäjälle. Se käsittelee vain normaalikäyttäjän kannalta oleelliset päivitystoimet - ei suinkaan kaikkea. Tarkempi kuvaus verkkosivujärjestelmästä löytyy Ylläpitäjän oppaasta Yleisen kielitieteen laitoksen verkkosivujärjestelmään, jota suosittelemme ylläpitäjille sekä edistyneemmille käyttäjille, jotka tahtovat saada vielä tarkempaa tietoa verkkosivujärjestelmästä.

1.1 Sivusto ja osiot

Tässä oppaassa sivustolla tarkoitetaan kaikkia niitä verkkosivuja, jotka kuuluvat laitoksen verkkosivuihin. Osiolla puolestaan tarkoitetaan sivuston osia: esimerkiksi kieliteknologia, yleinen kielitiede ja laitos ovat osioita. Osiolla voi olla alaisuudessaan pienempiä osioita.

Osion rakenne

Osio koostuu erillisistä sivuista. Kukin osio sijaitsee omassa hakemistossaan. Hakemiston sisällä voi olla alihakemistoja, jotka muodostavat kukin oma osionsa. Nämä osiot kuuluvat ylemmän osion alaisuuteen.

Jokaisella osiolla on oma XML-kansio. XML-kansiossa sijaitsevat kaikki ne tiedostot, joiden pohjalta kyseisen osion sisältö luodaan. XML-kansiossa on .xhtml -tiedostoja, joita voi pääpiirteittäin editoida kuten tavallisia .html -tiedostoja.

XML-kansiossa päivittäjän kannalta olennaisia ovat .xhtml-päätteiset tiedostot. Tiedosto index.xhtml luodaan automaattisesti kullekin uudelle osiolle, ja sen sisältö näkyy painettaessa kyseisen osion linkkiä vasemmassa sivupalkissa sijaitsevassa valikossa. Lisäksi kussakin XML-kansiossa on tiedosto navigation.xml, jonka pohjalta tuotetaan kyseisen osion navigointilinkit vasemmassa sivupalkissa näkyvään valikkoon.

1.2 Yleiset päivitysohjeet

Tässä luvussa mainittu komento make install ajetaan aina XML-kansiossa. Yksittäisen sivun päivitys

 1. Mene sen osion XML-kansioon, jossa muokattava sivu sijaitsee. Avaa se .xhtml -tiedosto, jolla on sama nimi kuin muokattavalla sivulla.
 2. Kirjoita haluamasi muutokset ja talleta tiedosto.
 3. Kirjoita komentoriville käsky make install ja paina rivinvaihtonäppäintä.

1.3 Uuden sivun lisääminen

Uusia sivuja voi luoda joko .rst -muotoisina tai .xhtml -muotoisina. Restructured text eli rst on yksinkertaisempi muoto, joka muutetaan automaattisesti xhtml-muotoiseksi. Rst-muotoisten sivujen tekemisestä on ohjeet eri sivulla. Näille soveltuu alla olevat kohdat 3-5.

Alla olevien ohjeiden avulla luodaan olemassa olevaan osioon uusi xhtml-sivu (jota siis ylläpidetään xhtml-muotoisena).

 1. Mene sen osion kansioon (ei siis XML-kansioon!), johon haluat lisätä sivun.
 2. Kirjoita util/bin/new-page sivun_nimi "Uuden sivun otsikko" ja paina rivinvaihtonäppäintä. Sivun nimi tulee kirjoitaa ilman päätettä .xhtml.
 3. Siirry XML-alihakemistoon ja editoi sivun sisältö haluamaksesi.Talleta tiedosto ja sulje se, mutta älä poistu XML-kansiosta.
 4. Avaa tiedosto navigation.xml. Linkki lisäämääsi sivua varten näkyy pois kommentoituna (<!-- [kommentti] --> ). Poista kommenttimerkit ja ja niiden sisässä oleva ohjeteksti. Jätä jäljelle teksti <page name="sivun_nimi"> </page>. Täydennä uuden sivun nimi <page name="sivun_nimi"> ja </page> merkintöjen väliin. Siirrä sitten linkki haluamaasi kohtaan linkkilistassa. Talleta tiedosto ja sulje se.
 5. Aja lopuksi komento make install saadaksesi tekemäsi sivun näkyville.

1.4 Uuden osion lisääminen

 1. Mene sen osion kansioon (ei siis XML-kansioon!), jonka alaisuuteen haluat lisätä uuden osion.
 2. Kirjoita new-subsection kansion_nimi "uuden osion nimi" ja paina rivinvaihtonäppäintä.
 3. Siirry XML-alihakemistoon. Voit tehdä index.rst -tiedoston tai jos haluat käyttää xhtml-muotoisia tiedostoja, niin avaa tiedosto index.xhtml. Tämä sivu näkyy painettaessa osion linkkiä vasemman sivupalkin navigointivalikossa. Kirjoita etusivulle sisältö. Talleta tiedosto ja sulje se, mutta älä poistu XML-hakemistosta.
 4. Avaa tiedosto navigation.xml. Linkki lisäämääsi osiota varten näkyy pois kommentoituna (<!-- [kommentti] --> ). Poista kommenttimerkit ja ja niiden sisässä oleva ohjeteksti. Jätä jäljelle teksti <dir name="osion_nimi"> </dir>. Täydennä uuden sivun nimi <dir name="osion_nimi"> ja </dir> merkintöjen väliin. Siirrä sitten linkki haluamaasi kohtaan linkkilistassa. Talleta tiedosto ja sulje se.
 5. Aja lopuksi komento make install saadaksesi uuden osion näkyville.

Osa 2: Sivukohtaiset erityisohjeet

Tässä osassa kerrotaan spesifisti Yleisen kielitieteen laitoksen verkkosivustosta. Ensimmäisessä luvussa kuvataan sivuston sisältöä ja sen hakemistorakennetta. Luvun tarkoituksena on auttaa päivittäjää löytämään oikea päivityskohta mahdollisimman helposti.

Toisessa luvussa annetaan suorat ohjeet tiettyjen erityisosioiden päivitykseen. Osa laitoksen sivuista on rakenteeltaan monimutkaisempia, ja generoidaan suoraan .xml-tiedostosta. Kyseiset sivut on kaikki listattu tämän osan toiseen lukuun Erityisohjeita.

Mikäli tietyn sivun päivitysohjeita ei ole erikseen tähän osioon kirjattu, pitäisi sen tapahtua ensimmäisessä osassa annettujen yleisohjeiden mukaan.

2.1 Yleisen kielitieteen laitoksen verkkosivujen sisältö

Laitoksen sivuston hakemistorakenne

Yleisen kielitieteen laitoksen verkkosivusto löytyy hakemistosta /web/ling/. Sivustossa on peruskäyttäjän kannalta muutamia keskeisiä osioita, joiden hahmottaminen edesauttaa päivitysten tekemistä oikeaan paikkaan. Joidenkin sivujen päivittäminen vaatii erityistietoutta; tarkista ne tämän osan jälkimmäisestä luvusta Erityisohjeita.

Laitos-osio

Hakemistossa "laitos" (/web/ling/laitos/ ) sijaitsevat kaikki Yleisen kielitieteen laitoksen käytännön asioihin liittyvät sivut. Lisäksi laitos-osion alla sijaisee ohjeet-osio, johon sijoitetaan yleiset ohjedokumentit.

Mikäli haluat lisätä laitos-osion alaisuuteen uuden osion, neuvottele asiasta ensin laitoksen esimiehen kanssa.

HUOM! Teknisistä syistä myös laitoksen etusivu sijaitsee hakemistossa /web/ling/laitos/ nimellä index.xhtml.

Oppiaineet

Kaikki Yleisen kielitieteen laitoksen oppiaineet muodostavat verkkosivujen kannalta oman osionsa. Yleinen kielitiede sijaitsee hakemistossa /kielitiede/ ja kieliteknologia hakemistossa /kieliteknologia/. Mikäli haluat lisätä uuden osion oppiaineen osion alaisuuteen, käänny oppiaineen vastaavan professorin puoleen.

2.2 Erityisohjeita

Erityisohjeet on jaoteltu osioittain. Osioiden sisällä ohjeet on jaoteltu sivukohtaisesti.

2.3 Etusivu

Teknisistä syistä koko sivuston etusivu sijaitsee hakemistossa /web/ling/laitos/ nimellä index.xhtml. Etusivu jakaantuu kolmeen palstaan, joista vasemmassa on navigointi ja keskimmäisessä laitoksen virallinen esittelyteksti. Navigointi generoidaan erillisestä tiedostosta, eikä siihen puututa tämän osan puitteissa lähemmin.

Tiedostossa index.xhtml on keskimmäisen ja oikean puoleisen palstan sisällöt. Keskimmäiseen palstaan ei tule tehdä muutoksia neuvottelematta ensin laitoksen esimiehen kanssa. Käytännössä kaikki päivitykset siis kohdistuvat oikean palstan sisältöön. Tapahtumiin on tilanpuutteen vuoksi syytä päivittää vain tuorein tapaus, ja siirtää vanhemmat tapahtumat tiedostoon tapahtumat.xhtml.

2.4 Laitos

Henkilökunta

Sivu henkilokunta.shtml generoidaan erinäisten mutkien kautta tiedostosta henkilokunta.xml. Muuttaksesi henkilökunnan tietoja mene kansioon /web/ling/laitos/XML/ ja avaa tiedosto henkilokunta.xml. Tiedostosta löytyy aakkostettuna henkilötietueita, joihin voi tehdä haluamansa sisältömuutokset. Tehtyäsi muutokset talleta tiedosto ja aja komentoriviltä käsky make install.

Julkaisut

Sivulle julkaisut.shtml on oma lähdetiedostonsa julkaisut.xml, johon on mahdollista syöttää lisättävien julkaisujen tiedot rakenteisiin kenttiin. Lisää haluamasi tiedot, talleta tiedosto ja aja make install komentorivillä.

2.5 Kieliteknologian opetus

Opetustiedot ja kurssisivut sijaitsevat hakemistossa /web/ling/kit/. Kunkin lukuvuoden tiedot sijaitsevat hakemistossa, jonka nimenä on lukuvuoden alun vuosiluku ja sen s. Sekä syys- että kevätlukukauden tiedot ovat samassa hakemistossa. Esimerkiksi sekä syksyn 2009 että kevään 2010 opetustiedot sijaitsevat hakemistossa /web/ling/kit/2009s/.

Opetusohjelman muokkaus

 1. Mene sen lukuvuoden XML-hakemistoon, jonka opetustietoja haluat muokata. (Esim. lukuvuosi 2009-2010: /web/ling/kit/2009s/XML/)
 2. Avaa tiedosto opetus.xml, tee haluamasi muutokset ja talleta tiedosto.
 3. Aja komento make install.

Uuden kurssin lisääminen

 1. Mene sen lukuvuoden hakemistoon, johon haluat lisätä kurssin. (Esim. kevätlukukausi 2010 kuuluu samaan lukuvuoteen kuin edeltävä syyslukukausi: /web/ling/kit/2009s/). Älä siis kuitenkaan mene XML-hakemistoon!
 2. Kirjoita komento util/bin/new-course kurssikoodi "Kurssin nimi". Kurssille luodaan oma hakemisto, jonka nimenä on antamasi kurssin kurssikoodi. Salasana, jota skripti pyytää, koskee kurssin yksityisiä sivuja. Merkitse antamasi salasana muistiin.
 3. Siirry kurssin hakemistossa olevaan XML-hakemistoon editoidaksesi kurssin sivuja. Katso erillistä kurssin sivuston ylläpitoa koskevaa sivua, jossa on lisää ohjeita.