Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kurssin sivuston ylläpito

Kaikkien verkkosivujen ylläpitoa kuvaavassa tiiviissä ohjeessa kerrottiin, millä komennolla yhden kurssin sivusto saadaan alulle. Sivusto tehdään siis erikseen, kun luentokurssi luennoidaan tai muuten pidetään jonakin lukukautena. Kurssisivusto sijaitsee siksi lukukauden mukaisessa alihakemistossa, esim. /web/ling/kit/2006s/.

Kurssin tunnus

Komento luo tänne alihakemiston kurssin tunnuksen mukaan (siksi kursseilla pitää olla yksiselitteinen tunnus, jollaiseksi riittää tutkintovaatimukissa oleva tunnus esim. clt140 jos kurssi luennoidaan enintään kerran lukukaudessa. Useammin luennoitaville kursseille ja sellaisille erikoiskursseille, joille ei tutkintovaatimuksissa ole tunnusta sellainen sovitaan erikseen.

Kurssin XML-hakemistoon kopioitavat aihiot

Makefile -tiedostoa ei yleensä tarvitse sen kummemmin muutella. Se koristelee koristelee XHTLM-muotoiset tiedostot Helsingin yliopiston visuaalisen ilmeen mukaisiksi HTML-tiedostoiksi ja varustaa ne vasemman laidan navigointipalkilla.

Kurssikuvaus

index.rst on aiemman index.xml -tiedoston vastine eli kurssikuvaus, joka nyt on RST-muotoinen ja editoitavissa Emacsilla normaaliin tapaan, ks. erillistä RST-ohjetta. Aihiossa on valmiina otsikot, joiden alle lisätään ranskalaisilla viivoilla tavanomaiset seikat. Otsikoita ei pitäisi muutella, ellei ole tarpeen esim. nimenomaan antaa opintoviikkomääriä opintopisteiden sijasta tai ohella.

Kalenteri

kalenteri.xml joka on aiemmasta kalenteritiedostosta yksinkertaistettu versio. Aiempaan verrattuna siinä on olennasesti vähemmän merkkausta. Alla esimerkki, joka selittänee uutta muotoa:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<diary>
 <week num="44">Ensimmäisen viikon opetuksen teema</week>
 <day num="30.11.">
  Kurssi alkaa salissa 334D,
  Siltavuorenpenger 20 A, kolmas kerros.
 </day>
 <week num="50"></week>
 <day num="15.12.">
  Pidetään kurssin tentti ja kurssi päättyy. Myöhemmin
  järjestetään yksi tai kaksi rästitenttitilaisuutta.
 </day>
</diary>

Venuksen Emacsissa on valmiina nXML-moodi, joka sopii tällaisen XML-tiedoston editointiin, mutta tietyistä alkuasetuksista on huolehdittava, jotta se tunnistaisi tämän diary -tyyppisen rakenteen ja tukisi sitä. Katso Emacsin nXML-moodin sivua, jossa kerrotaan mahdollisesti tavittavista alkuasetuksista.

Kurssin kalenterisivu on samalla lokikirja tai päivyri kurssin tärkeistä tapahtumista, kuten siitä, milloin tietyt materiaalisivut ovat tulleet verkkoon näkyville, milloin mahdollinen sivuissa ollut virhe on korjattu ja myös pääpiirteittäin, mitä asioita kullakin kerralla on tarkoitus puhua sekä jo pidetyistä luentokerroista se, mitä asioita todellisuudessa käsiteltiin. Tällaisena kalenteri muodostaa opiskelijoiden ja opettajan (sekä kurssiassistentin) yhteisen käsityksen siitä, missä kurssilla mennään.

Materiaalisivu

material.xhtml jota voi editoida Emacsin nXML-moodissa tai sitten, jos mieluummin kirjoittaa RST-muotoista tekstiä, niin voi itse tehdä vastaavan materiaali.rst tiedoston, josta Makefilen mukaan syntyy jokseenkin samantapainen sivul