Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Verkkosivut ja XML

Näillä sivuilla kerrotaan verkkosivujen tuottamiseen käytettävissä olevista työkaluista ja menettelyistä, toisaalta yleisesti ja toisaalta erityisesti myös juuri niistä menettelyistä ja työkaluista, joita nykyään käytetään yleisen kielitieteen laitoksen palvelimella, jota myös erinäiset muut tahot tiedekunnassa käyttävät.

Käsitellään myös sellaisia ohjelmia, joiden avulla voidaan laatia dokumentteja laajalti käytetyn XML-merkkauskielen mukaiseen helposti siirrettävään ja uudelleenkäytettävään muotoon. Näitä työkaluja voidaan käyttää toki muihinkin tarkoituksiin kuin verkkosivujen tuottamiseen.

Tällä hetkellä (kevät 2008) käytössä olevien web-sivujen hakemistorakenne näyttää seuraavalta:

* = ei yleisessä muotoilussa
# = dataa, ei websivuja

/web/ling/
|
+-aspekti *
|
+-atk
| |
| +-korpukset
| | |
| | +-korpusohj
| |
| +-ohjelmointi
| | |
| | +-ohjkielet
| | |
| | +-web
| | |
| | +-videoneuv
| |
| +palvelut
| |
| +-perusohj
| | |
| | +-editori
| | | |
| | | +-emacs
| | | 
| | +-selain
| | |
| | +-sposti
| | |
| | +-toimisto
| | |
| | +-tulostus
| | |
| | +-yhteys
| |
| +-sovellusohj
| | |
| | +-parsers
| | |
| | +-puhetekn
| |
| +-tuki
|
+-en
| |
| +-department
| |
| +-lt
|   |
|   +-research
|
+-finclarin
|
+-kieliteknologia
| |
| +-ohje
| |
| +-opiskelu
| | |
| | +-arkisto
| | |
| | +-fuksit
| |   |
| |   +-korvaavuudet
| |
| +-tutkimus
|   |
|   +-hfst
|   |
|   +-omor
|   |
|   +-...
|
+-kit ->verkosto
| |
| +-200?s/k
| | |
| | +-clt/cyk/ikk/...???
| |
| +-hallinto
| |
| +-intra
| |
| +-opinnot
| |
| +-tutkijakoulu *
| |
| +-verkosto
| |
| +-yhteystiedot
|
+-kpk
| |
| +-200?s
| |
| +-hallinto #
|
+-kuvia #
|
+-laitos
| |
| +-jory
| | |
| | +-200?
| |
| +-julkaisut #
| |
| +-ohjeita
| |
| +-tehtavat
|
+-monako
| |
| +-atk
| |
| +-opinnot
| | |
| | +-0?-0?
| | |
| | +-jatko-opiskelu
| |
| +-tutkimus
|
+-sky *
|
+-suopuhe *
|
+-uhlcs *
|
+-util #