yleisen kielitieteen laitosIT-INFO
Usein kysyttyä
Käyttöluvat
Käyttösäännöt
Linux-ohjeita
LT-ohjelmat
Windows
Unix-luokka
Unix-neuvonta
Yhteydenotto
Ylläpitohenkilöstö

Käyttöluvat

Kukin käyttäjä tarvitsee Yleisen kielitieteen laitoksen Unix-koneisiin oman käyttäjätunnuksen. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, niin täytä käyttölupahakemus ja toimita se kieliteknologian koordinaattorille, Hanna Westerlundille (h314, puh. 191 29326).

Päivitetyt lomakkeet (4/05):     DOC,   PDF.

Käy myös:     täytettävä PDF.
Jos käytät tätä, katso tarvittaessa päivitetystä versiosta tiedot käyttöluvan voimassaoloajasta ja uusimisesta.

Myönnetty käyttölupa sisältää kaksi osaa: käyttäjätunnuksen ja salasanan. Molempia tarvitaan kirjautumisessa tietokoneeseen. Käyttäjätunnus on enintään kahdeksankirjaiminen tunnus, joka yksilöi käyttäjän. Salasanaa käytetään varmentamaan, että käyttäjä on juuri se, joka hän väittää olevansa.

Salasana pitäisi vaihtaa heti ensimmäisellä käyttökerralla. Salasana vaihdetaan antamalla laitoksen venus-palvelimella komento passwd, minkä jälkeen ohjelma vastaa seuraavasti:

Changing password for (käyttäjätunnuksesi)

You will first be asked for your old password, then twice for the new password (to avoid typing mistakes). The new password must be at least seven characters long and must contain at least one character from at least three of the following classes of characters: uppercase letters, lowercase letters, digits and punctuation characters. If these requirements are not met, you will be reprompted. You can exit by typing ^C (pressing control, type C) or giving an empty password.

You will receive a confirmation of the password change after it has been processed. The change will take approximately two hours to propagate. During this time you will have the old password on some hosts and the new one on others, and further password changes will not succeed.

Toimi ohjelman antamien ohjeiden mukaan.

Jos olet laitoksen koneella, voit myös suorittaa komennon mars-palvelimelta käsin, jolloin palvelin ottaa ensin yhteyden venus-palvelimeen.

User Account

To get a user account one must fill in the application:   DOC   or   PDF.

The application should be given or sent to the LT coordinator Hanna Westerlund (room 314, phone +358 9 191 29326).


Päivitetty viimeksi: Wednesday, 27-Apr-2005 13:41:04 EEST
webmaster@ling.helsinki.fi