Yliopiston etusivulle In English
Helsingin yliopisto
Kielenkäsittelyn ATK-palvelut

Yhteystiedot

Yleisen kielitieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 A)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Puhelin +358 (09) 1911 (vaihde)
Faksi +358 (09) 191 29307

Kielitieteen laitoksen korpusaineistot

Yleisen kielitieteen laitoksen palvelimilla on suuri määrä korpusaineistoa. UHLCS (University of Helsinki Language Corpus Server) on kielitieteen laitoksen ylläpitämä. UHLCS sisältää sähköisessä muodossa olevia kieliaineistoja yli 50 kielestä.

UHLCS