Aspektin ry:n säännöt

(20.2.2009)

1 §

Yhdistyksen nimi on Aspekti. Yhdistys on ainejärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa yleistä kielitiedettä tai tietokonelingvistiikaa opsikelevien opinto-olosuhteita. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) osallistuu Helsingin yliopiston opettajien ja opiskelijoiden väliseen opintoyhteistyöhön,

2) järjestää opintoneuvontaa jäsenilleen,

3) järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja illanviettoja sekä

4) pitää yhteyttä tieteellisiin seuroihin ja ylioppilasjärjestöihin.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen Helsingin yliopistossa opiskeleva läsnäolevaksi ilmoittautunut ylioppilas, jonka aineyhdistelmään kuuluu jokin kokonaisuus yleisestä kielitieteestä tai tietokonelingvistiikasta. Hallitus päättää, milloin muu kuin edellä olevat edellytykset täyttävä henkilö voi päästä yhdistyksen jäseneksi.

4 §

Jokainen jäsen suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun. Kummankin suuruuden päättää syyskokous.

5 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka varsinaisina jäseninä ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 3 - 4 yhdistyksen jäsentä. Hallitus on pyrittävä muodostamaan siten, että siinä on vähintään yksi opiskelija kummaltakin yhdistyksen edustamalta opintolinjalta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

7 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit viimeistään 31.1. tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen 15.2. mennessä.

8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokouksen loka-marraskuun aikana ja kevätkokouksen helmi-maaliskuussa. Varsinaiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta ilmoituksella yleisen kielitieteen laitoksen ilmoitustaululla ja järjestön sähköpostilistalla. Ilmoituksessa on mainittava esille tulevat asiat. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä 3 - 4 jäsentä ja yhdistyksen tilintarkastajat
 • päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja
 • valitaan kokouksen sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 • esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään muut esille tulevat asiat.

9 §

Hallitus kutsuu omasta päätöksestään tai vähintään 15 jäsenen sitä kirjallisesti pyytäessä koolle ylimääräisen kokouksen, josta ilmoitetaan kuten varsinaisesta kokouksesta.

10 §

Sääntöjen muuttamisesta päätetään varsinaisessa kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä.

11 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kummassakin kokouksessa on päätös tehtävä 3/4 ääntenenemmistöllä. Yhdistyksen varat on luovutettava yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan opiskelijain sosiaaliin tukemiseen Helsingin yliopistossa.