LAITOKSEN TARJONTAA Tutkijaseminaarit laitoksen luentosalissa maanantaisin klo 13-15: 17.2. Tutkijaseminaari: Irmeli Helin, Ammattikielen kollokaatiot ja ideologia MAALISKUU 3.3. Tutkijaseminaari: Tarja Heinonen, Appositio 10.3. Tutkijaseminaari: Mila Engelberg: Kielen sukupuolijärjestelmä HUHTIKUU pe 21.3. Semantiikan päivä. Järjestäjinä Kognitiotiede, Filosofia ja Yleinen kielitiede. 21.4. Tutkijaseminaari: Tapani Kelomäki, Luonnontieteellinentieteenihanne kielitieteessä 28.4. Tutkijaseminaari: Timo Järvinen, (Tesniren) Dependenssikieliopin oppihistoriallisesta taustasta Lukupiirit Ajattelu ja kieli - sekä Saussure-lukupiiristä saa tietoa Ville Laaksolta, vlaakso@ling.helsinki.fi