Aspektin kirjasto

Kirjaston käyttösäännöt

Aspektilla on opiskelijahuoneessa (Siltavuorenpenger 20, huone 313) pieni kirjasto, josta voi lainata kirjoja. Kirjastokaapin aukaisu ja lainaus onnistuu varmimmin perjantaikahvien yhteydessä (klo 15 alkaen). Voit myös ottaa yhteyttä esim. johonkuhun Aspektin hallituksen jäseneen.
Kirjojen laina-aika on yksi kuukausi. Lainaajan on merkittävä lainausvihkoon on tarkat yhteystiedot. Kirjakaappi tarkastetaan säännöllisesti.

Kirjat

Kirjan nimen perässä sulkeissa on teoksen nidenumero(t) Aspektin kirjastossa. Lista on päivitetty viimeksi 2006-03-31.

Yleinen ja erityinen kielitiede

 • Bauer: Introducing Linguistic Morphology (A1)
 • Blake: Case
 • Bybee: Morphology (A33)
 • Carr: Phonology (A2)
 • Corbett: Gender (A3)
 • Crystal: The Cambridge Encyclopedia of Language (2 kpl)
 • Engelberg: Yleisen kielitieteen itsearviointi (A5)
 • Fromkin & Rodman: An Introduction to Language (A29)
 • Greenbaum & Quirk: A Student's Grammar of the English Language
 • Hakulinen: Suomalaisen keskustelun keinoja (A30)
 • Hakulinen et al (toimi: Iso suomen kielioppi
 • Hakulinen & Ojanen: Kielitieteen ja fonetiikan termistöä (A10)
 • Hakulinen et al: Suomen tekstilauseiden piirteitä: Kvantitatiivinen tutkimus
 • Halliday: Spoken and Written Language (A6)
 • Harrikari: Segmental Length in Finnish - Studies within a Constraint-Based Approach
 • Hoffman: An Introduction to Bilingualism (A32)
 • Hovdhaugen et al (ed): The History of Linguisitics in the Nordic Countries
 • Hurford & Heasley: Semantics (A34)
 • Häkkinen: Yleisen kielitieteen peruskurssi
 • Ikola, Palomäki & Koitto: Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia (A7)
 • Itkonen: Maailman kielten erilaisuus ja samuus
 • Itkonen ym. (toim.): Kielitieteen kentän kartoitusta (A41)
 • Karlsson: Kielitieteiden tohtorinväitöskirjat Suomessa 1840-1997
 • Karlsson: Lexicography and Corpus Linguistics (A8, A9)
 • Karlsson: Linguistics in the Light of Citation Analysis
 • Karlsson: Yleinen kielitiede (A39, A40)
 • Karlsson (ed): Papers from the Fifth Scandinavian Conference of Linguistics
 • Karttunen & Östman (ed): Issues of Minority Peoples
 • Kielitieteellisiä lastuja 2
 • Kivi: Valitut teokset
 • Korhonen: Kielen synty (A11)
 • Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things (A12)
 • Laakso et al (ed.): Postcards, Implicitness, Constructions
 • Leino: Suomen kielen lohkolause
 • Linell: Människans språk (A13, A35)
 • Lyons: Introduction to Theoretical Linguistics (A14, A15)
 • Lyons: Language and Linguistics (A16)
 • Lyons: Semantics 1 (A17)
 • Lyons: Semantics 2 (A18)
 • MacLaren's Gaelic Self-taught
 • Miestamo: Clausal Negation - A Typological Study
 • Milroy: Language and Social Networks (A19)
 • Niemi: Kielitieteellisiä tutkimuksia (A20)
 • Niemi (ed): Papers from the Eleventh Scandinavian Conference of Linguistics, Volume 1
 • Näkökulmia semantiikkaan
 • Pajunen: Verbien leksikaalinen kuvaus
 • Palmer: Semantics (A21, A22)
 • Parker: Linguistics for Non-linguists (A23)
 • Pitkänen: The Spatio-Temporal Setting in Written Narrative Fiction
 • Puhuttu kieli, kirjoitettu kieli ja kielen muutos
 • Radford: Transfromational Grammar (A36)
 • Robins: A Short History of Linguistics (A37, A38)
 • Sananmuodostuksen ongelmia
 • Saussure: Course in General Linguistics (A31)
 • Sells: Lectures on Contemporary Syntactic Theories (A24)
 • SKY:n vuosikirja 1988
 • SKY:n vuosikirja 1989
 • SKY:n vuosikirja 1990
 • SKY:n vuosikirja 1991 (A25)
 • SKY:n vuosikirja 1992 (A26)
 • SKY:n vuosikirja 1993
 • SKY:n vuosikirja 1994
 • SKY:n vuosikirja 1995
 • SKY:n vuosikirja 1997
 • SKY:n vuosikirja 1998
 • Seidel & Seidel-Slotty: Sprachwandel im Dritten Reich
 • The Status of Corpus-based Study in Syntax
 • Suominen et al (ed): A Man of Measure
 • Taylor: Linguistic Categorization - Prototypes in Linguistic Theory
 • Valkama: Grammatical Relations in Cebuano
 • Wiik: Taksonomista fonologiaa (A27, A28)

Kieliteknologia

 • Coffin: Unix - The Complete Reference
 • Gambäck: Processing Swedish Sentences: A Unification-Based Grammar and Some Applications
 • Gazdar & Mellish: Natural Language Processing in Prolog (B1)
 • Grishman: Computational Linguistics (B2)
 • Grönroos: The Lexical Database of The Bank of Finnish
 • Hopcroft & Ullman: An Introduction to Automata Theory, Languages and Computation (B3)
 • Hyvärinen: Unix-alkeisopas (B10)
 • Karlgren (ed): Papers presented to the 13th International Conference on Computational Linguistics (COLING-90), vols 1, 2, 3
 • Karlsson & Koskenniemi: BETA-ohjelma kielentutkijan apuvälineenä (B4, B5, B12, B13)
 • Kernighan & Pike: The Unix Programming Environment (B6)
 • Korpela: Tiedostojen siirto FTP:llä (B11)
 • Koskenniemi: Two-level Morphology: a General Computational Model for Word-Form Recognition and Production (B7)
 • Koskenniemi (ed): Proceedings of the 10th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA-95
 • Lahtinen: Automatic indexing: an approach using an index term corpus and combining linguistic and statistical methods
 • Sterling & Shapiro: The Art of Prolog (B8)
 • Winston & Horn: Lisp (B9)
 • Voutilainen et al: Constraint Grammar of English - A Performance-Oriented Introduction
 • Voutilainen: Three Studies of Grammar-Based Surface Parsing of Unrestricted English Text
 • Yli-Jyrä: Contributions to the Theory of Finite-State Based Grammars

Muut

 • Bohman & Hallberg: Graafinen suunnittelu (C1)
 • Järvinen: PC-käyttäjän käsikirja (C5)
 • Kerhokirja (C2)
 • Loimu: Yhdistystieto 1 (C3)
 • Martinson: Supercourse for the GRE (C4)
 • de Mesquita: Karlar är grisar
 • Mäki-Tarkka: Yhdessä yhteisöksi
 • 700 recettes de patisserie
 • Takki: IT-sopimukset - käytännön käsikirja

Muokattu 22.5.2004 (nv)